Bestill Helsefagarbeiderenes autorisasjonsnål

Medlem i Helsefagarbeidere i Delta og autorisert helsefagarbeider? Bestill vår autorisasjonsnål.
Medlem i Helsefagarbeidere i Delta og autorisert helsefagarbeider? Bestill vår autorisasjonsnål. Foto: Anne C. Eriksen

Vis at du er stolt helsefagarbeider eller hjelpepleier, og medlem hos oss ved å bestille autorisasjonsnålen. Den er laget i sølv og emalje, og leveres i fin oppbevaringseske. Ved bruk av nålen signaliserer du både kunnskap og kvalitet.

Slik bestiller du

Pris: 350,- pluss porto 25,- kr

Husk å oppgi fødselsdato slik at vi kan sjekke opp autorisasjonsnummer og medlemskap. Skriv også om du vil ha nål der det står "helsefagarbeider" eller "hjelpepleier".

Hva er autorisasjon?

Hovedformålet med autorisasjonsordning for helsepersonell er å ivareta pasientens sikkerhet, sikre kvalitet og tillit til helsevesenet hos befolkningen.

Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig, hvilket innebærer krav om faglig og etisk høy standard hos den som er autorisert.

Helsepersonell er blant annet ansvarlig for å holde seg faglig oppdatert, følge regler for taushetsplikt og skal avstå fra å gi helsehjelp på områder som en ikke behersker, eller er kompetent til.