Bergheim bo- og aktivitetssenter: Et moderne sykehjem er tatt i bruk

-  Here r det trådløst. Hver ansatt har en sender som vi kaller for «tag» som samhandler med den spesialtilpassede i-phonen som hver ansatt har, sier prosjektleder Inger Lund. Plasstillitsvalgt Merita Skhodrani er glad for løsningene som tas i bruk ved nye Bergheim bo- og servicesenter.
- Here r det trådløst. Hver ansatt har en sender som vi kaller for «tag» som samhandler med den spesialtilpassede i-phonen som hver ansatt har, sier prosjektleder Inger Lund. Plasstillitsvalgt Merita Skhodrani er glad for løsningene som tas i bruk ved nye Bergheim bo- og servicesenter. Foto: Hege Heløe

Bergheim bo- og aktivitetssenter i Halden kommune ligger i Tistedal og åpnet 1. april i år. Dette er Norges største, nyeste og kanskje er det også det flotteste bo- og aktivitetssenteret.

Selv om det store senteret ruver i terrenget, gjør utstrakt bruk av treverk at det harmonerer fint med omgivelsene. Fremdeles er det litt som gjenstår på uteområdene ved Bergheim Bo- og aktivitetssenter. Grillstua er oppe og når beplantningen er ferdig og sansehagen gror til, så vil det bli like flott ute som inne.
(Saken fortsetter under bildet)

DSC_5891
Bergheim bo- og aktivitetssenter har 100 beboerrom og tilhørende fellesfunksjoner. Når sansehagen står ferdig blir det like fint ute som inne. 1. april flyttet beboerne inn og det gikk over all forventning.(Foto: Hege Heløe)


- Det gikk veldig greit å flytte alle beboerne våre fra tre ulike sentre over i det nye bygget. I løpet at to dager var alle på plass, sier plasstillitsvalgte Merita Skhodrani.
Hun og roser både personalet og pårørende for at den omfattende flytteprosessen løste seg greit.
- Noen ble kjørt av pårørende, andre kom i taxi. Det gikk greit og beboerne har funnet seg vel til rette, forteller hun.
 

DSC_5893
Bygget ruver men utstrakt bruk av treverk at sykehjemmet harmonerer fint med omgivelsene. (Foto: Hege Heløe)

Små enheter gjør det oversiktlig

Bergheim bo- og aktivitetssenter har 100 beboerrom og tilhørende fellesfunksjoner. Det er også et eget dagsenter i underetasjen. Bygget er formet som en hestesko, der det i midten utformes et utomhus vandreareal med sansehage og ulike aktivitetssoner. Bygget har fellesfunksjoner som kultursal, café, storkjøkken, frisør og treningsrom. Fremtidsrettet velferdsteknologi er integrert i bygget.

Totalt er det tre avdelinger i bygget. Hver avdeling har 24 brukere og er igjen delt inn i tre boenheter med åtte brukere på hver enhet.
- Ved å dele opp i mindre enheter med åtte brukere, så blir det mer hjemmekoselig og oversiktlig for de som bor der, sier prosjektleder Inger Lund, og forteller at i alt 80 beboere ble flyttet fra tre ulike steder i løpet av to dager. Til høsten er alle avdelinger i bruk.

- Vi har blandet personalet og beboere fra flere arbeidssteder. Mange ansatte hadde sin første arbeidsdag her, så alt er nytt for alle. Inger Lund, prosjektleder.

- Her er det både nye rutiner og nytt alarmsystem. Pasientsikkerheten er viktig og nye teknologiske løsninger ivaretar dette. Forenklede administrative rutiner skal frigjøre tid, sier Lund, og understreker at det i et moderne sykehjem er lagt til rette for at det skal flyte greit. Nye rutiner utarbeides i samarbeid med de ansatte.

Trådløst

Selv om det er et stort bygg, så kan beboerne gå fritt mellom avdelingene.

- Hver ansatt har en sender som vi kaller for «tag» som samhandler med den spesialtilpassede i-phonen som hver ansatt har. Både ansatte og brukere har en «tag». Brukerne har en i-pad på rommet. Sensorene er trådløse. Ved å gå inn på telefonen eller i-pad kan man se hvem som er på jobb, hvem som er tilgjengelig og befinner seg nærmest. På den måten blir det mindre løping i korridorene på leting etter ledige hender dersom noe skjer. Teknologien endrer seg hele tiden, og det gjenstår enda noe utviklingsarbeid i samarbeid med leverandørene av systemet Hospital IT, sier Inger Lund.

- Spesialrådgiver/prosjektleder i Helse- og omsorg, Øyvind Grandal, forteller at de har valgt en løsning med smart-vakt. Konseptet gir rom for utviklingsmuligheter.

- Det er et spennende system og det fine med det er at det er trådløst. Det gir muligheter for trådløse ringesensorer og bevegelsessensorer ved gulvet som kan flyttes. Slik kan man tilpasse det etter hver enkelt beboers behov, sier han.

Godt samarbeid

Annveig Stene er hovedtillitsvalgt i Halden kommune. Hun skryter av det nye senteret.
- Dette er en bra arena både for å bo og jobbe. Som arbeidstaker ved Bergheim bo- og aktivitetssenter får man mulighet til å utvikle seg som arbeidstaker. Ny teknologi, takheis som sparer ryggene, nye senger og andre hjelpemidler bidrar til et flott arbeidsmiljø. Ikke minst, så er alt nytt og flott, sier Stene.
Hun roser arbeidsgiver for å ha hatt som mål å ivareta de ansatte underveis.
- Prosessen har vært krevende fra første spadetak, men samarbeidet mellom Halden kommune og de tillitsvalgte har vært godt, sier Stene.
 

DSC_5911
Hovedtillitsvalgt for Delta i Halden kommune, Annveig Stene, og enhetsleder Anniken Nilsen har hatt tett dialog og et godt samarbeid underveis i prosessen. (Foto: Hege Heløe)


Enhetsleder for Iddebo, Solheim og Bergheim, Anniken Nilsen, forteller at det har vært en lang prosess og et tett samarbeid med sentraladministrasjonen og tillitsvalgte fra de ulike organisasjonene. Alle organisasjonene var representert inn i arbeidsgruppa. Det har tatt to år å få til riktig bemanning ved nye Bergheim bo- og aktivitetssenter. Hun forteller at det i løpet av første månedene har gått kjempefint.
- Jeg fikk ikke en eneste telefon i løpet av påsken. Det er et godt tegn. Jeg tror vi vil gå oss fint til i løpet av et års tid, forteller Nilsen.

Heltidskultur

- Selv om vi enda ikke har oppnådd full måloppnåelse, så satser vi på heltidskultur. Vi ønsker å ha flest mulig ansatte opp i 80-100 prosent stillinger. Det gjenstår litt arbeid da ikke alle forbund ønsket å inngå særavtaler for å få det til. Vi ønsker at det skal være frivillig å jobbe ekstra helger for å øke stillingsprosenten. Vi ønsker et godt samarbeid med de tillitsvalgte om det, sier Annika Nilsen.
Hun forteller at det er søkt etter flest høyskoleutdannede i faste stillinger. Flere av de ansatte har fått økt stillingene sine. Også de som ble overtallige har fått økt stillingsprosenten i kommunen.

Plasstillitsvalgte har hele tiden hatt tett dialog med medlemmene. I alt 26 Delta-medlemmer ble med over til det nye sykehjemmet. Dessverre ble fem av medlemmene overtallige.
- Jeg har jobbet mye for å trygge de overtallige og arbeidet for at de skal få fortsette sitt engasjement i kommunen. Det har vi fått til, og alle har økt stillingsprosenten sin i kommunen. Det er det er noen av de ufaglærte som ble overtallige, sier Merita Skhodrani.


- Vi har jobbet hardt for å finne løsninger de ansatte kan være fornøyd med. Dette har vært høyt prioritert blant oss tillitsvalgte, sier hovedtillitsvalgt Annveig Stene, som roser måten de ansatte er blitt hørt i prosessen.
- Vi har kunnet komme med ønsker og innspill underveis. Det er et godt utgangspunkt, sier Stene.

Gratulerer medlem nr 11 000 foto Hege Heløe
Abenita Murseli er lærling i helsearbeiderfaget. Hun jobber ved Bergheim bo- og aktivitetssenter. Hun meldte seg inn i Delta, og ble dermed medlem nummer 11.000 i Helsefagarbeidere i Delta.
Jette Dyrnes var på plass på Bergheim for å gratulere:
- Velkommen til Helsefagarbeidere i Delta! Vi opplever stor vekst i yrkesorganisasjonen vår og vi opplever at mange unge melder seg inn. De ser også verdien av temahefte og medlemsblad i sin utdanning, sier Dyrnes. Plasstillitsvalgt Merita Skhodrani, hovedtillitsvalgt Annveig Stene gratulerer også. (Foto: Hege Heløe)