Bergen skal ansette over hundre helsefagarbeidere i hundre prosent

Nye Sandsli bo- og aktivitetssenter i Bergen åpner høsten 2020.
Nye Sandsli bo- og aktivitetssenter i Bergen åpner høsten 2020.

I februar lyser Bergen kommune ut over hundre fulltidsstillinger for helsefagarbeidere til det nye Sandsli sykehjem som åpner til høsten.

Denne saken er skrevet av Fagbladet Helsefagarbeideren
Les flere saker fra Helsefagarbeideren

Den nyansatte enhetslederen på Sandsli bo- og aktivitetssenter, Elisabeth Søreide Heggholmen er spent på om de vil få nok søkere.

Til sammen kommer rundt 150 helsefagarbeidere til å jobbe på senteret som fra høsten 2020 tilbyr 120 sykehjemsplasser og 30 omsorg pluss boliger. To mindre sykehjem vil bli nedlagt i forbindelse med åpningen, og rundt 40 av de ansatte blir med over.

Da gjenstår rundt hundre nyansettelser i hundre prosent stillinger. For alle i Bergen som jobber ufrivillig i deltidsstillinger er dette godt nytt.

- Vi blir ukentlig kontaktet av helsefagarbeidere som lurer på når stillingene utlyses, opplyser enhetslederen.

Det er også godt nytt for alle lærlinger i Bergen som er ferdig med fagbrevet denne våren. Sandsli har allerede vært rundt og informert om mulighet for fast fulltidsjobb allerede fra første arbeidsdag som ferdig utdannet. Det er sjelden kost i Norge der nyutdannede som regel må finne seg i små stillinger, og fylle opp med ekstravakter de første årene. Fjorårets kull har også fått informasjon per e-post, og søknader har allerede begynt å komme inn.

Satser på heltidskultur

Det nye senteret er del av Bergen kommunes satsing på heltidskultur, og alle ansatte skal som hovedregel jobbe fulltid.

Personer uten fagutdanning, og som i dag jobber i tjenesten med små helgestillinger og ekstravakter, vil også kunne få tilbud.

- Vi ser etter talenter, og hvis de er villige til å ta fagbrev på jobb, så åpner vi også opp for den gruppen. Da vil de også få hundre prosent stillinger, sier Turid Hesjedal som er prosjektleder i Bergen kommune.

Hundre nye stillinger er et uvanlig stort volum, så Elisabeth Søreide Heggholmen tror det kan komme til å merkes på andre arbeidsplasser. Og kanskje vil konkurransen føre til en smitteeffekt der flere ser nødvendigheten av å satse på heltidskultur for å holde på de ansatte.

Helsefagarbeidere som avdelingsledere

Før jul søkte de etter helsefagarbeidere til avdelingsleder-stillinger, og fikk inn 42 søkere, noe de er godt fornøyd med. Dette blir det fjerde sykehjemmet i Bergen som benytter helsefagarbeidere som avdelingsledere.

Fagbladet Helsefagarbeideren skrev om denne nyordningen ved Mildeheimen sykehjem i fjor.