Alvorlig tannlegeskrekk kan behandles

Alvorlig tannlegeskrekk kan behandles
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Å sitte i tannlegestolen kan vekke ubehagelige reaksjoner. Dersom skrekken forhindrer tannbehandling kan TOO være et aktuelt behandlingstilbud.

Odontofobi, også kalt tannbehandlingsangst eller tannlegeskrekk på folkemunne, kan ofte spores til konkrete hendelser. Vonde opplevelser i tannlegestolen som barn kan lede til angst. Mennesker som har vært utsatt for overgrep og tortur er blant dem som er særlig utsatt.

Åshild Nupen er psykologspesialist ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst(TkØ). Hun jobber med å behandle pasienter som har angst for tannbehandlingssituasjoner. TkØ er et samarbeid mellom fylkeskommunene Hedmark, Oppland og Østfold, og lokalisert i Oslo.

Til sammen finnes seks slike sentre fordelt i hele landet. Nesten alle fylker har tilrettelagt tannhelsetilbud for personer med alvorlig tannlegeskrekk. Det kalles for TOO.

Tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO

TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi).

Alle over 18 år kan selv ta kontakt med fylkestannlegen eller overtannlegen i sitt fylke/distrikt, eller med tannhelsetjenestens kompetansesenter i regionen.

Leger, psykologer og annet helsepersonell som kommer i kontakt med pasienter som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som kan ha odontofobi, kan henvise til kompetansesenteret, eller til et lokalt «Tverrfaglig behandlerteam TOO».

Kilde: Helsedirektoratet

Denne Wikipedia-siden gir oversikt over kompetansesentrene.

Krevende med tannbehandling

Tannbehandlinger kan sette i gang alarmreaksjoner basert på tidligere erfaringer som gir lavere toleranse for å håndtere stressede situasjoner.

Mange med odontofobi synes det er vanskelig å sette seg selv i en situasjon der de er prisgitt en annen person. Kroppen kjenner instinktivt på at den må beskytte seg. Det kan også være noe med synet av redskapene som utløser angst.

For personer som har vært utsatt for overgrep og tortur, så kan tannbehandling oppleves som en invaderende prosedyre det kan være veldig vanskelig å forholde seg til, sier Nupen.

Smerter forbundet med tannbehandling kan også være utløsende for angsten.

Kan skyldes vonde opplevelser

Odontofobi kan ha ulike årsaker. For mange startet det med vonde opplevelser hos tannlegen i barndommen, men situasjoner som ligner på tannlegebehandling kan også være årsaken, som dårlige erfaringer fra medisinske prosedyrer på sykehus, oppgir Psykologiforeningen.

Personer som har vært utsatt for vold, overgrep, tortur eller omsorgssvikt føler seg lettere i faresituasjoner, og har vanskeligere for å stole på andre. Særlig er mennesker som har opplevd orale overgrep utsatt.

Åshild_Nupen_TKO
Åshild Nupen jobber med å behandle pasienter som har angst for tannbehandlingssituasjoner.

- Flere har opplevd at de har vært til tannlege som barn, og at tannlegen har vært lite forståelsesfull, hardhendt, eller har påført dem smerte og de ikke har hatt mulighet til å stoppe behandlingen, forteller Nupen.

Ikke alle med alvorlig tannlegeskrekk er klar over hva angsten skyldes. Den kan være utløst av en opplevelse som ikke direkte kan relateres til behandlingen.

- Hvor sterk må tannlegeskrekken være for at det er naturlig å søke hjelp?

- Det er veldig få som ikke er litt engstelige for tannbehandling. Det er graden av unngåelse og grad av symptomtrykk i situasjonen som avgjør, og graden av hvor mye dette påvirker livet ditt generelt, svarer Nupen.

Gjelder 1 av 20 personer

Odontofobi er ofte ledsaget av sterk forventningsangst i forkant av tannlegebesøk og kroppslige angstsymptomer både før og under behandling, ifølge Psykologforeningen, som for eksempel hjertebank, svimmelhet og kvalme.

Det er anslått at fem prosent av den norske befolkningen har så stor angst for å gå til tannlege at det kan regnes som odontofobi.

Mange med odontofobi unnlater helt å oppsøke tannlege, eller venter til de har sterke smerter. Det er vanlig å tenke på sin egen redsel for tannbehandling som overdreven, at man er dum, pysete og mislykket. Angstlidelsen er forbundet med sterk skam, ifølge Psykologforeningen.

Vanlige konsekvenser av angsten er økt forekomst av hull i tennene, dårlige og manglende tenner, betennelser, tannkjøttsykdommer og smerter.

Eksponeringsterapi

Behandlingen starter med en vurderingssamtale med psykolog. Samtalen skal kartlegge pasientens behov for tilrettelagt behandling innenfor TOO. Eksponeringsterapi er basert på kognitiv adferdsterapi, og er den mest effektive behandlingsmetoden for fobier.

Selve behandlingen går ut på at man kontrollert og systematisk utsettes for situasjoner som man er redd for, og krever en god del av pasienten i form av egeninnsats og egenmotivasjon.

- Dette er pasientens prosjekt. Det er pasienten som må ville det, og vi hjelper til, sier Nupen

Eksponeringsteamet består av tannlege, psykolog, tannpleier og tannhelsesekretær som arbeider tverrfaglig med pasientene.

Identifiserer triggere

- I behandlingen jobber vi ut fra traumemodeller, spesielt for dem som har opplevd ting i livet sitt som fører til at de får gjenopplevelser, forteller psykologen.

Hva som utløser angst varierer: det kan for eksempel være rommet, lukten av tannlegekontor, synet av tannlegestolen, synet eller lyden av bor, av mennesker i hvite klær, å bli lent tilbake i tannlegestolen eller å ligge i den.

Mange pasienter vet ikke på forhånd akkurat hva som trigger angsten. Behandlingen varierer noe ettersom hva man har opplevd som har ført til angst. Om man har vært utsatt for overgrep, så er relasjonen til behandler viktig. Da er det behandleren som må vise at vedkommende er til å stole på overfor pasienten. Om man ikke bærer på traumatiske opplevelser, så kan man gå rett på og øve på det som er vanskelig.

- Vi må identifisere hva som er triggende for den enkelte for deretter å jobbe med at triggeren skal bli mindre angstprovoserende.

En typisk øvelse er å sitte i stolen og kjenne at man kan puste, og at kroppen ikke er altfor aktivert. Om det er mye angst, så må man øve på å sitte der til det ikke lenger er så angstfylt.

- Hvor mange blir helt kvitt problemet?

- Mange som får eksponeringsterapi kan etterhvert motta vanlig tannbehandling. Men det vil alltid være noen som av ulike grunner ikke mestrer denne type behandling. Det kan være at det ikke er forenlig med pasientens livssituasjon akkurat da.

- Hvor mange konsultasjoner trengs?

- Det er stor variasjon, avhengig av tidligere erfaringer og livssituasjon. Noen trenger to timer mens andre kan for eksempel ha 12 timer.

Pasienter som blir tatt inn i behandlingstilbudet får gratis tannbehandling frem til tannsettet er rehabilitert og vedkommende mestrer behandling innenfor ordinær tannhelsetjeneste, ifølge Helsedirektoratet.

Viktige spørsmål

Her er Åshild Nupens forslag til spørsmål man kan stille til brukere og pasienter om man mistenker at de har tannlegeskrekk.

  • Hvordan er det er for deg å gå til tannlegen?
  • Når var du hos tannlegen sist, og hvordan var det?
  • Hva gjør du om du får vondt i tennene?