Internasjonal tilknytning med FIP-IFP

FIP-IFP er det internasjonale fot- og ankelforbundet: Forkortelsene står for Fèdèration Internationale des Podologues - International Federation of Podiatrists. FIP-IFP har egen webside med mye nyttig informasjon. Noen hovedpunkter finner du her. Resten kan du lese ved å klikke på linken du finner lenger ned på siden.

Internasjonal tilknytning med FIP-IFP

FIP-IFP er det internasjonale forbundet: Forkortelsene står for Fèdèration Internationale des Podologues - International Federation of Podiatrists.

FIP-IFP's historie

Forbundet ble startet i 1947 og du kan lese historikken her

FIP-IFP's definisjon på hva fotterapi er:

What is Podiatry

Podiatry is that profession of health sciences concerned with the research, prevention, diagnosis and treatment of deformities, pathologies and injuries of the foot and associated structures – in relation with the body as well as the manifestations of systemic diseases – by all appropriate systems and technologies using scientific and professional specialised knowledge.*

*Definition agreed by the Annual General Meeting of the International Federation Of Podiatrists, 19 May 2018

Verdenskongressen

Siden 1966 har FIP-IFP arrangert verdens største fot- og ankelkongress hvor du kan treffe kollegaer fra over 40 land! Les mer om det her, finn ut når neste kongress er og meld deg på!

Magasinet Footsteps

FIP-IFP's eget blad "Footsteps" gis ut 2 til 4 ganger pr år og kan leses online her: 
https://www.fip-ifp.org/footsteps

Visste du at det finnes en egen fotterapidag?

Den internasjonale fotterapidagen er 8. oktober:
https://www.fip-ifp.org/ipd/

IPD-768x639

 

VERDENSKONGRESSEN

Siden 1966 har FIP-IFP arrangert verdens største fot- og ankelkongress hvor du kan treffe kollegaer fra over 40 land! Les mer om det her, finn ut når neste kongress er og meld deg på!