Fotterapeutforbundets kompetansehevingsplan for 2019-2020

Fotterapeutforbundet presenterer her kompetansehevingsplanen for 2 år fremover. Nå kan alle sette seg ned i ro og mak og planlegge hva man vil øke sin kompetanse i, både tidsmessig og økonomisk, og det er enklere å planlegge å få riktig antall faglige poeng.

Vi tar faget på alvor_høy

Kursene arrangeres i Oslo, Bergen og Trondheim.

Om kursene gjennomføres er avhengig av at det blir nok påmeldte.

Alle kursene er lagt opp for å ivareta Helsepersonellovens krav til faglig oppdatering. Kursene vil også ha betydning i vurdering av realkompetanse for opptak i videreutdannelse på USN.

Kursene blir lagt ut fortløpende i aktivitetskalenderen hvor påmelding skjer. 

Vi håper med dette å motivere til økt interesse for kompetanseøkning generelt for yrkesgruppen vår. Det vil gi økt selvtillit, og økt lyst til å stå på for faget og kampen om å bevare yrket vårt i framtiden.

Last ned vedlegg for å se hele planen: