FBT, Fotterapeuter med biomekanisk terapi.

Fotterapeuter i Biomekanisk terapi ble stiftet i mars 2014. Biomekanisk terapi er en behandlingsform som inkluderer etiologien til uspesifikke og fot, legg, kne, hofte, og ryggsmerter fra det miljøet vedkommende er en del av, og iverksetter adekvate behandlingstiltak.

Foreningens formål

Videreutvikle fotterapeuters kunnskap og kompetanse innen biomekanisk terapi - Formidle kurs, informasjon - utveksle erfaringer - representere fotterapeuter som jobber med biomekanisk terapi overfor offentlige myndigheter - vedtekter må være i tråd med FTF’s vedtekter - verve nye medlemmer som tar utdanning på USN/modulene.

FBT har årlige fagdager i mars.

Fra FBT's fagdager i 2017 kan du laste ned foredraget av Geir Wollstad: Ikke for enhver pris (pdf)

Medlemskap

Har du fullført kursene Biomekanisk terapi modul 1 og 2 eller tatt videreutdanningen Biomekanisk terapi og ønsker å være medlem i foreningen? 

Grip sjansen og meld deg inn i dag! Sammen kan vi bli en sterk gruppe som løser samfunnets utfordringer på fot- legg-, og kneproblemer.

Vi har også en egen privat facebookside som heter FBT.

Innmelding sendes til: post@fotterapeutforbundet.no

Kontingent kr 500,- pr år.

Kontaktpersoner

Har du spørsmål, ring eller send oss en mail:

Styreleder: Anne-Lise Tveit - Mobil 932 37 298 - epost: sko-fotklinikken@live.no

Styremedlem: Finn T. Asmussen - Mobil 488 66 669 - epost: finn.asmussen@hotmail.com

Styremedlem: Eva-Kristin Nordheim - Mobil 995 71 072 - epost: eva-krno@online.no

Styremedlem: Christina S. Holmen - Mobil 997 92 379 - epost: christina@fotterapeutchristina.no

Permittert styremedlem: Arve Strøm - Mobil 481 08 125 - epost: arve@podiatrist.no

Varamedlem, for tiden fungerende styremedlem for Arve Strøm: Eva Nyegaard-Larsen - Mobil 413 00 108 - epost: klinikkforfotterapi@gmail.com