Fotterapeuter med interesse for biomekanisk terapi - FBT

Fotterapeuter i Biomekanisk terapi ble stiftet i mars 2014. Biomekanisk terapi er en behandlingsform som inkluderer etiologien til uspesifikke og fot, legg, kne, hofte, og ryggsmerter fra det miljøet vedkommende er en del av, og iverksetter adekvate behandlingstiltak.

Biomekanisk terapeut logo

Foreningens formål

Vi skal arbeide for å gi pasientene riktig behandling til riktig tid innenfor vår kompetanse. Som medlem av interessegruppen vil du være med i fellesskapet om følgende vedtekter:

  • FBT skal arbeide for medlemmers faglige og økonomiske interesser, samt gode kollegiale forhold.
  • Samle norske fotterapeuter som jobber med biomekanisk terapi.
  • Skape interesser og virke for dens autoritet og anseelse.
  • Representere fotterapeuter som jobber med biomekanisk terapi eller grupper av denne i standsspørsmål og overfor offentlige myndigheter.
  • Fremme biomekanisk terapi som fag for å fremme bedre fot, legg og knehelse blant befolkningen.
  • Arbeide med helsepolitiske spørsmål.
  • Fremme kvalitet i utdanningen og fagutvikling.

FBT har årlige fagdager i mars.

Fra FBT's fagdager i 2017 kan du laste ned foredraget av Geir Wollstad: Ikke for enhver pris (pdf)

Medlemskap

Har du startet på kursene Biomekanisk terapi modul 1 og 2 eller tatt videreutdanningen Biomekanisk terapi og ønsker å være medlem i foreningen? 

Grip sjansen og meld deg inn i dag! Sammen kan vi bli en sterk gruppe som løser samfunnets utfordringer på fot- legg-, og kneproblemer.

Innmelding sendes til: post@fotterapeutforbundet.no

Kontingent kr 500,- pr år.

Kontaktpersoner

Har du spørsmål, ring eller send oss en mail:

Styreleder: Anne-Lise Tveit - Mobil 932 37 298 - epost: sko-fotklinikken@live.no

Styremedlem: Arve Strøm - Mobil 481 08 125 - epost: arve@podiatrist.no

Styremedlem: Finn T. Asmussen - Mobil 488 66 669 - epost: finn.asmussen@hotmail.com

Styremedlem: Eva-Kristin Nordheim - Mobil 995 71 072 - epost: eva-krno@online.no

Styremedlem: Christina S. Holmen - Mobil 997 92 379 - epost: christina@fotterapeutchristina.no

Varamedlem: Eva Nyegaard-Larsen - Mobil 413 00 108 - epost: eva@podiatrist.no