Fotterapeutenes vervekampanje

Fotterapeutforbundet har per i dag cirka 900 medlemmer. Selv om forbundet står sterkt med blant annet Delta i ryggen, er det likevel slik at jo flere man er, jo synligere blir man. Forbundet har derfor startet en vervekampanje, med håp om å nå ut til de som står utenfor.

«BLI MED DU OGSÅ!» «Som medlem av Fotterapeutforbundet viser du dine pasienter at du står for faglig kvalitet.» «Fotterapeutforbundet har sterke samarbeidspartnere i Delta, Bedriftsforbundet og FIP (The International Federation of Podiatrists)»

«Vi arbeider aktivt for å heve yrkesgruppens status.» «Fotterapeutforbundet har fokus på livslang læring og sørger for at du som medlem får tilbud om etterutdanning, videreutdanning, kurs og fagkvelder. I tillegg får du både et faglig og sosialt nettverk.»

Bli med du også_vervebrosjyre

Trenger din hjelp

Dette er litt av teksten i den nye vervebrosjyren som Fotterapeutforbundet har utarbeidet. Håpet er naturlig nok å få enda flere med på laget. For jo flere man er, jo sterkere står man – og jo lettere er det å nå gjennom med alt man jobber for.

For å nå ut til flest mulig trenger forbundet alle medlemmenes hjelp til vervingen. Du får nærmere informasjon fra sentralstyret og/eller kretsen om hvordan du får tak i brosjyren.

som medlem får du
Foto: Fotterapeuten nr 3 2018