Invitasjon til årets fagkongress for fotterapeuter

Invitasjon til årets fagkongress for fotterapeuter

Fagkongressen gjennomføres tredje helgen i september hvert år, og starter fredag og avsluttes søndag. Da samles fotterapeuter fra hele landet til opplæring og foredrag. Dit kommer også mange ulike leverandører og utstillere. Lørdag kveld er det festmiddag. Dette er årets høydepunkt!

Fagkongressen 2017

Fagkongressen 2021: FTF har booket Scandic Park Hotell i Sandefjord. 

  • Sett av datoene 17.-19. september 2021! 

Nå er det tid for påmelding! Gjøres her.

Her kommer invitasjonen til årets fagkongress. Vi satser fullt og helt på en ordinær fysisk kongress hvor vi kan møtes, høre spennende foredrag, mingle og kose oss sosialt med gode kollegaer. Leverandørene vil selvfølgelig også, som alltid, være til stede med gode tilbud.

I år er flere av foredragsholderne våre egne fotterapeuter. Det er flotte fagfolk som har spesialisert seg innenfor felt de er opptatte av og som de ønsker å formidle fra. I tillegg har vi selvfølgelig fått plass til både en overlege, en advokat, en ortopediingeniør, en sykepleier og en kiropraktor.

Nytt av året er at vi ikke har parallellsesjoner. Dette for å gi mer tid til foredragene og mingling. Men legg merke til at det gis like mange poeng på årets fagkongress. I år vil dere også få mulighet for å møte sentralstyret, FMS og IFID til en uformell prat og det vil være tid til å utforske byen vi skal bo i.

Deltagelse ved foredragene alle tre dagene gir 20 poeng.

Vi har i år lagt fagkongressen på Scandic Park Hotell Sandefjord, et gammelt og ærverdig hotell med sterke tradisjoner og røtter.

Det er vanskelig å forberede en fagkongress når smittesituasjonen er så ustabil som den har vært og fortsatt er. Vi har valgt å være optimister og lage denne kongressen som den pleier å være. Vaksinasjonen går sin gang over det ganske land og vi vil snart oppleve at restriksjonene vi har hatt så lenge vil lette.

Påmeldingsfristen er 1. juli 2021

Påmeldingsfristen er tidligere i år enn den pleier å være fordi det i år er ekstra viktig at dere melder dere på kongressen tidlig, dvs innen fristen 1. juli.  Pga. det annerledesåret vi er inne i, har vi andre avbestillingsregler enn tidligere og det vil ikke være mulig å etteranmelde seg i august slik som noen har gjort før.

Hotellet og Fotterapeutforbundet vil påse at gjeldende smittevernskrav blir opprettholdt.

Hvis hotellet, etter påmeldingsfristen, må stenge etter pålegg fra nasjonale og/eller lokale myndigheter, vil både kongressavgiften og hotellbestillingen bli kansellert og evt. utlegg bli tilbakebetalt.

Reisekostnader dekkes ikke. Dette dekkes vanligvis via deres forsikringsselskap.

I vedlegget kan dere se programmet og priser.

Skulle det være spørsmål ang. påmeldingen ta kontakt med arrangementskoordinator Carina Midtlund Moen i Fjell og Fjord Konferanse  på mail carina@fjellogfjord-konferanser.no  eller telefon 63 80 65 13/40 05 48 41.