Lenge siden du satt på skolebenken? Her er opplæringen for deg

Null til atten tilbyr utdanning for assistenter i barnehage, SFO og skole. Utdanningen er utviklet spesielt for medlemmer i Null til atten. Alle får individuell opplæring i lese- og skriveteknikker, dataverktøy og hverdagsmatematikk.

For mange voksne, yrkesaktive vil det være tøft å sette seg på skolebenken igjen. Mange opplever imidlertid at økt alder og yrkeserfaring gjør det lettere å lære fordi de har mange «erfarings-knagger» å «henge» ny kunnskap på.

Utdanningen Null til atten tilbyr i samarbeid med Folkeuniversitetet, tar spesielt hensyn til at studentene har vært ute av utdanningssystemet en stund. Blant annet vil de få digital kompetanse gjennom individuell opplæring i bruk av nye, teknologiske læringsplattformer før selve fagopplæringen begynner.

Utdanningen har som mål å få flere fagansatte innen oppvekst.

Opplæringen starter med å utvikle leselyst og skriveglede. Deretter åpnes fagbøkene som skal brukes slik at deltakerne får en myk start sammen med sin lokale lærer. Før selve fagopplæringen setter i gang, får deltakerne også digital kompetanse gjennom individuell opplæring i bruk av nye, teknologiske læringsplattformer.

Opplæring på nett

Felles forelesninger på nett følges opp av lokale faglærere.

Selve fagopplæringen gjennomføres med forelesninger i klasserom på nett. Her vil én faglærer forelese for alle deltakerne i hele landet. Lokale lærere vil gi støtte til fagopplæringen underveis og ta for seg all opplæring som behøves i forkant for å følge fagforelesningene.

Deler av modul to og tre gjennomføres parallelt ved at de lokale lærerne er tilstede på enkelte av forelesningsdagene, mens noe av modul tre gjennomføres på egne dager.

God tid til faglige diskusjoner

Alle får individuell opplæring i lese- og skriveteknikker, dataverktøy og hverdagsmatematikk tilrettelagt for arbeid innen oppvekst. Denne opplæringen er spesielt viktig fordi den bidrar til at gjennomføringen av eksamen blir enklere for hver enkelt deltaker.

Voksne lærer gjennom å dele og å reflektere samt gjennom å knytte eksisterende kunnskap til ny læring. Derfor brukes god tid på faglige diskusjoner underveis i utdanningen.

Offentlig dekning pluss egenandel

Deler av opplæringen er allerede dekket gjennom midler til opplæring i grunnleggende lese-, skrive-, regne- og dataferdigheter mens selve fagopplæringen innebærer en egenandel som må dekkes av hver enkelt. Den er på 9.250 kroner. Som medlem i Delta kan du søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling (se side 27).

Praktisk informasjon

  • Oppstart: 29. september 2015 fra klokken 18:00–21:00
  • Gjennomføring: Én samling i uka over tre semestre
  • Steder: Tromsø, Trondheim, Moss, Horten og Kristiansand

Kompetanse

Opplæringen danner grunnlag for å avlegge tverrfaglig yrkesteoretisk eksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Med fem års erfaring og bestått eksamen kan du melde deg opp til fagprøve som privatist gjennom fagopplæringskontoret i ditt fylke.