Barnepleierkonferansen 2017

Barnepleierkonferansen 2017

Barnepleierkonferansen 2017 avholdes i år på Scandic Viktoria Hotel i Oslo 14. og 15. mars 2017.

Tema i år blir:

  • Familiesenteret omsorg og hud-mot-hud omsorg på Barsel og Nyfødt intensiv. Foreleser her blir Lene Tandle Lyngstad.
  • Dødfødsel og sorgarbeid, nytt svangerskap, samt oppfølging av helsepersonell etter kritiske hendelser. Forelesere er Janne Teigen og Helene Tennefoss-Tørnqvist
  • Migrasjon og helse: møte med innvandrerfamilier i barselomsorgen
  • Alle pasienter har rett til likeverdige helsetjenester. Det betyr at alle pasienter skal få helsehjelp av like god kvalitet. Dette foredraget skal se nærmere på hvilke helseutfordringer som kan følge av migrasjon, samt hvilke utfordringer som kan oppstå når pasient, pårørende og helsepersonell har ulike syn på helse, fødsel og familie. Foreleser Ida Marie Bregård
  • Sped- og småbarnsteamet ved Drammen BUP.
  • Et innblikk i hva vi jobber med i teamet og vårt samarbeide mellom nyfødt/intensiv, føde/barselavdelingen og første linjen. Foreleser er  Synnøve Drejer og Sidsel Haug.

Hold av datoene for årets Barnepleierkonferanse. Du kan melde deg på i løpet av november på Delta Oppvekst sin hjemmeside.

Litt om foreleserne på årets konferanse:

Lene Tandle Lyngstad er utdannet barnesykepleier, og leverer master i sykepleievitenskap i november på Universitetet i Oslo. Hun jobber til daglig som fagutviklingssykepleier på Nyfødt intensiv på Drammen sykehus, Vestre Viken.

Janne Teigen er jordmor ved Sykehuset i Telemark. Hun har bidratt i arbeidet med å lage filmen "Stille fødsel" – en film om å miste barn i mors liv, og vært sentral i utarbeidelsen av de nye prosedyrene ved dødfødsel, begge deler i regi av Landsforeningen uventet barnedød (LUB). Sammen med forsker Line Christoffersen (HiOA) har hun gjort flere forskningsprosjekter: «Helsevesenet ved dødfødsel», «Nytt svangerskap etter tap av barn» og «Jordmødre og kritiske hendelser». Janne har i tillegg skrevet bøkene: «Små føtter setter dype spor», «Når livet slutter før det begynner» og vært kapittelforfatter i boken «Profesjon og ledelse» som kom ut i april 2016.  Kapittelet omhandler jordmødres forventninger til ledelsen etter kritiske hendelser.

Helene Tennefoss- Tørnqvist mistet sitt tredje barn i dødfødsel i 2008, og har etter det vært aktiv i foreningen «Vi som har et barn for lite». Hun gikk på jordmorstudiet i Bergen 2010-2012. Fra 2012-2014 jobbet hun som jordmor ved Stavanger Universitetssykehus, og jobber nå som jordmor ved Sykehuset Telemark. Helene har holdt foredrag basert på egen opplevelse av dødfødsel for jordmor- og barnepleierstudenter, på konferanser og ved forskjellige sykehus, i det siste sammen med Janne Teigen.

Ida Marie Bregård er høgskolelektor ved sykepleieutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har jobbet i skjæringspunktet mellom migrasjon og helse siden 2007, både som sykepleier og med forskning og fagutvikling.

Synnøve Drejer. Psykologspesialist ved Drammen BUP.  50% stilling ved sped- og småbarnsteamet. 40% stilling ved nyfødtintensiv og 10% stilling ved føde- og barselavdelingen og føde/ barselpoliklinikk.

Etter-samtaler etter vanskelige forløsninger eller ved senaborter og dødfødsler. Samtaler med foreldre hvor eget strev eller tilknytningsproblematikk er avdekket i forkant av eller under barseloppholdet.

Samtaler med foreldre når det er bekymring rundt omsorgen. Drøftinger med personalet knyttet til vurdering rundt sending av bekymringsmelding.

Sidsel Haug. Spesialist i klinisk pedagogikk og teamleder ved sped- og småbarnsteamet ved Drammen BUP. Studieleder og gruppelærer for sped- og småbarnspsykiske helse ved R. BUP helse Øst Sør.