Landsstyret i AVYO

Landsstyret er organisasjonens øverste myndighet når landsmøtet ikke er samlet.

Øyvind Hov Randmæl
Leder i AVYO og representant for valgkrets Stat i Deltas hovedstyre

Unni Sorter
Nestleder

Espen Frankmoen
Styremedlem

Kristine Hauge Jameson
Styremedlem

Julie Njåstad Nynes
Styremedlem

Odd Arne Tveito
Styremedlem

Karoline Nilsen
Styremedlem

Hilde Gustavsen
Tilsattes representant

Aina Hæhre
Hovedtillitsvalgt for AVYO i Helfo

Hege Christensen
Leder AVYO Østfold

Hege Ekra
Leder AVYO Akershus

Norunn Kjenstad
Leder AVYO Oslo

Espen Frankmoen
Leder AVYO Innlandet

Ingunn Hansen Sevland
Leder AVYO Buskerud

Line Christine Nord
Leder AVYO Vestfold

Ingrid Marie S. Christensen
Leder AVYO Telemark

Sølve Leiros Kristensen
Leder AVYO Agder

Janne Rafshol
Leder AVYO Rogaland

Veronica Setekleiv
Leder AVYO Hordaland

Marie Austrheim
Leder AVYO Sogn og Fjordane

Roar Mortensen
Leder AVYO Møre og Romsdal

Rune Tyrhaug Horgmo
Leder AVYO Trøndelag avd. Sør

Elisabeth Sjøvold Busch
Leder AVYO Trøndelag avd. Nord

Julie Olsen
Leder AVYO Nordland

Geir-Edv. H. Johannessen
Leder AVYO Troms

Stig-Ronny Nilsen
Leder AVYO Finnmark