Hovedtillitsvalgte i AVYO

Hovedtillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte er politisk utøvende innenfor sine respektive driftsenheter.

Hege Christensen
Hovedtillitsvalgt NAV Øst-Viken

Mona Ludvigsen
Hovedtillitsvalgt NAV Oslo

Espen Frankmoen
Hovedtillitsvalgt NAV Innlandet

Arve Smehaugen
Hovedtillitsvalgt NAV Vest-Viken

Erik Syvertsen
Hovedtillitsvalgt NAV Vestfold og Telemark

Tor Mindrebø
Hovedtillitsvalgt NAV Agder

Janne Rafshol
Hovedtillitsvalgt NAV Rogaland

Inger-Lise Træen
Hovedtillitsvalgt NAV Vestlandet

Sissel Beate Grønvik
Hovedtillitsvalgt NAV Møre og Romsdal

Einar Hermo
Hovedtillitsvalgt NAV Trøndelag

Anne Lise Eriksen
Hovedtillitsvalgt NAV Nordland

Lars-Inge Brenna
Hovedtillitsvalgt NAV Troms og Finnmark

Daniel Engehagen
Hovedtillitsvalgt Arbeids- og velferdsdirektoratet

Nina Firing
Hovedtillitsvalgt NAV Arbeid og ytelser

Eva Nodeland
Hovedtillitsvalgt NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Elsa-Birgitte Nilsen
Hovedtillitsvalgt NAV Økonomi stønad

Vidar Håland
Hovedtillitsvalgt NAV Klageinstans

Marita Borgersen
Hovedtillitsvalgt NAV Kontaktsenter

Else-Margrethe Nielsen
Hovedtillitsvalgt NAV Kontroll

Line Jensen
Hovedtillitsvalgt NAV Familie- og pensjonsytelser

Cecilie Ødegaard
Hovedtillitsvalgt NAV Økonomi pensjon

Odd Arne Tveito
Hovedtillitsvalgt NAV Økonomitjeneste

Aina Hæhre
Hovedtillitsvalgt Helfo