Velkommen til landmøte og EU 2019

Den 6. november skal vi avholde vårt treårige landsmøte. Dette gjøres i forbindelse med vårt etterutdanningskurs, EU, som avholdes 7-8. november ved Clarion Hotel & Congress, Oslo airport. Det blir en spennende landmøtedag med flere ulike workshops, informasjon vedrørende offentlig utredning, landsmøte og felles middag.

Agenda for dagen:

10.00-13.00: Workshop med utvalgte tema (Vi kommer tilbake til tema)

13.00-14.00: Lunch

14.00-18.00: Landmøte 2019

20.00: Middag

Det er mye spennende som nå skjer i den pågående offentlige utredning i Helsedirektoret. Denne utredningen kan få stor betydning for hvordan framtidens hørselsomsorg vil bli utformet og gjennomført, og for hvordan vi audiografer vil utøve vårt yrke. Vi kommer derfor til informere om pågående arbeid i Helsedirektoratet.

Deltakelse på selve landsmøtet er gratis, men om man ønsker servering må man betale for dette. Påmelding til Landmøte og EU gjøres via www.ksci.no. – med mindre man kun skal delta på landsmøtet, og ikke på EU. Da sendes påmelding til post@ksci.no. Vi minner samtidig om påmeldingen til EU med frist 1. september for rimeligste pris for deltakelse.

Som medlem har dere rett til å melde inn saker som skal behandles på landsmøtet. Fristen for å levere inn forslag var den 6. august, men styret vil ikke kunne behandle innkomne forslag før 6. september og utvider fristen. Det er allerede kommet forslag på ny formålsparagraf, da dagens dårlig reflekterer at vi ikke bare jobber for oss selv, men også for de med nedsatt hørsel. Frist for forslag til vedtektsendringer er 18. september. Disse sendes til post@audiograf.no.

I siste medlemspost har dere fått vedlagt styrets forslag til handlingsplan for 2019-2022, som skal vedtas av landsmøtet. Vi anbefaler at dere leser denne og minner om gitt frist for eventuelle endringsforslag. Dette er deres mulighet til å kunne påvirke styret arbeide de neste tre år. Det er likevel slik at man best påvirker igjennom å selv ta på seg verv. I styret er det 5 medlemmer og 3 vara, i redaksjonen er det 4 medlemmer og 2 vara. Både i etisk utvalg og i valgkomiteen er det 3 medlemmer og 2 vara. Det vi si at hele 24 medlemmer skal velges. Alle de valgbare plassene byr på spennende utfordringer.

Om du ønsker å ta del i Audiografforbundets arbeid, ta kontakt med inneværende valgkomite ved Mariann Reitan (mariannu@cantec.no).


Saksliste med eventuelle forslag, styrets innstilling til disse samt valgkomiteens innstilling vil sendes ut en måned før landsmøtet. Vår medlemshåndbok med vedtekter, handslingsplan med mer finner du på vår andre webside, som nå etterhvert blir faset ut i forbindelse med at vi nå har fått på plass ny websida via www.delta.no/audiografforbundet.


Eventuelle spørsmål rettes til post@audiograf.no.

Med vennlig hilsen

Audiografstyret