Utdanning til ambulansearbeider

For å jobbe som ambulansearbeider må du enten ta fagbrev i ambulansefag eller bachelor i paramedic.

Fagbrev i ambulansefag

Ambulansearbeidere har grunnutdanning som omfatter et fireårig løp innenfor fag-og yrkesopplæringen i videregående opplæring.

Utdanningen er et lærefag med to år i skole etterfulgt av to år som lærling i bedrift som fører frem til fagbrev.

Ambulansearbeideren omfattes av Helsepersonelloven. Bestått fagbrev gir mulighet til å søke om autorisasjon. I tillegg må alt personell som skal føre et utrykningskjøretøy ha kompetansebevis for utrykningskjøring.

Bachelor i prehospitalt arbeid (paramedic)

Høgskolen i Oslo og Akershus har bachelorstudier i prehospitalt arbeid (paramedic).

Videreutdanning i paramedic

Det finnes også etterutdanninger for ambulansepersonell på universitets- og høgskolenivå. 

Autorisasjon

Tittelen ambulansearbeider er beskyttet ved lov, og utøvelse av yrket krever at du har autorisasjon.