Om Admio

Er du administrativt ansatt i skole, barnehage eller PPT? Admio ivaretar dine faglige interesser.

Administrasjon i oppvekst (Admio) er en landsdekkende yrkesorganisasjon i Delta for administrativt personale og lærlinger i skoler, barnehager og PPT.
Vi har som formål å organisere yrkesgruppen for å ivareta medlemmenes yrkesfaglige interesser og status.

  • Vi er opptatt av og tilbyr videreutdanning i samarbeid med høgskole.
  • Vi er høringsinstans for myndighetene i spørsmål relatert til arbeidsoppgaver for administrativt personell i skoler, barnehager og PPT.
  • Vi er opptatt av lønns- og arbeidsvilkår, disse blir ivaretatt av Deltas tillitsvalgte.
  • Vi anbefaler elever, studenter og lærlinger om å benytte seg av tilbud om gratismedlemskap i utdanningsperioden.

Yrkesorganisasjonen er representert i hele landet.

Finn ditt fylkes- eller lokallag.