Admio

Yrkesorganisasjonene Admio og Kontoret har slått seg sammen og blitt til "Administrasjon og ledelse". "Administrasjon og ledelse" er en landsdekkende yrkesorganisasjon for administrativt ansatte og ledere.

Leder: Lina Steinsbekk
Telefon: 473 19 798
E-post: lina.steinsbekk@trondheim.kommune.no

Landsstyre 2015-2017

Lina Steinsbekk
Leder i Admio

Kristel Margrethe Lysenstøen
Styremedlem - Oslo

Lisbeth Øverland
Styremedlem - Sør-Trøndelag

Anne Kari Rasmussen
Styremedlem - Oppland

Tove Medby
Varamedlem - Troms