Gode rabatter på studier for ledere og administrativt ansatte i offentlig sektor

Gode rabatter på studier for ledere og administrativt ansatte i offentlig sektor
Foto: Colourbox

Vil du øke kompetansen din? Administrasjon og ledelse i Delta kan i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge tilby gode rabatter på flere studier.

Studiene er både samlingsbaserte og nettstudier, og under følger en oversikt over rabatter og lenker til mer informasjon om hvert enkelt studie.

Påmelding må skje til Administrasjon og ledelse. Se mer info nederst i artikkel. 

Rabatt på studieavgift for Delta-medlemmer

Tlbudet gjelder emner som inngår i denne porteføljen, og som gjennomføres ved campus i Drammen, Vestfold og Porsgrunn:

  • 1-5 deltakere: ordinær studieavgift
  • 6-10 deltakere: 5 % rabatt 
  • 11-25 deltakere: 10% rabatt
  • 26-35 deltakere: 12% rabatt 
  • 36 deltakere eller flere: 15% rabatt

Det er usikkert hvordan høstsemesteret vil bli i forhold til samlinger på campus. Dersom restriksjonene knyttet til Koronaviruset vedvarer, kan det være at fysiske samlinger blir erstattet med digital undervisning.

Nettbaserte studier:

Priser, innhold, gjennomføringstidspunkter og lignende ligger på hver enkelt emnes nettside. Alle emner kan inngå i Årsstudium i ledelse og i en selvkomponert bachelorgrad, såfremt de ikke overlapper. 

NB: Det gis ikke rabatt på emner som ligger på masternivå. Det tilkommer en semesteravgift som for tiden er på 929 kroner for alle.

Executive master of management

For de som ønsker å studere til en mastergrad i ledelse tilbyr vi Executive Master of Management. Mer informasjon om denne finnes her. 

Påmelding

All påmelding må skje via Administrasjon og ledelse. Husk å oppgi hvilke emner du ønsker å melde deg på. Send en e-post til nestleder Lise Michaelsen her.