Utdanning for administrativt ansatte i offentlig sektor

Utdanning for administrativt ansatte i offentlig sektor
Foto: Colourbox

Vil du øke kompetansen din? Administrasjon og ledelse i Delta har i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge utviklet flere emner innenfor saksbehandling og ledelse i offentlig sektor.

Studiene er samlingsbasert og er lagt opp slik at man kan kombineres med full jobb. Emnene har en klar kobling mot arbeidslivet.

Gjennom studiene vil deltakerne få et solid grunnlag for å forstå forhold relevant for saksbehandling og ledelse i offentlig virksomhet. Dette vil samlet kunne kvalifisere for å søke på lederstillinger på mellomnivået og til konsulent og rådgiverstillinger både innen stats-, kommunal-, og fylkeskommunal forvaltning.

Årsstudium: Saksbehandling i offentlig forvaltning (60 stp) består av følgende emner:

 • Service og informasjon (10 stp)
 • Lønn og regnskap i kommunal og fylkeskommunal sektor (15stp)
 • Jus i kommunal og fylkeskommunal sektor (15 stp)
 • IKT (10 stp) og Prosjektoppgave (10 stp)

Ønsker du å øke kompetansen ytterligere? Administrasjon og ledelse i Delta vil også tilby emner innenfor ledelse.

Årsstudium: Ledelse (60 stp) består av blant annet følgende emner: 

 • Human Resource Management (15 stp)
 • Grunnleggende arbeidsrett (15 stp) 
 • Coaching og ledelse (15 stp)
 • Kommunikasjon og veiledning (15 stp)
 • Prosjektledelse (15 stp)
 • Motivasjon og mestring (7,5 stp)
 • Personlig lederskap og samspill (15 stp) 
 • Prestasjonsledelse (7,5 stp)
 • Verdibasert ledelse og organisasjonskultur (7,5 stp)
 • Økonomistyring og regnskap nettstudium (15 stp)
 • Arbeidsrett - virksomhet i endring (10 stp) - bygger på grunnleggende arbeidsrett
 • Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser (10 stp)
 • Ledelse og endring i offentlig sektor (15 stp)
 • Praktisk lederutvikling (15 stp)

Opptakskravet til studiet er generell studiekompetanse, men realkompetanse kan også vurderes dersom tilstrekkelige forkunnskaper og/eller erfaringer kan dokumenteres.

Emner som er planlagt i 2019-2020 (med forbehold om endringer):

  Vår 2019 Høst 2019 Vår 2020 Høst 2020
Årsstudium i saksbehandling i offentlig forvaltning (60 stp)  

Jus i kommunal og fylkeskommunal sektor (15 stp)

IKT (10 stp) og Prosjektarbeid (10 stp)

Lønn og regnskap i kommunal og fylkeskommunal sektor (15 stp)

Service og informasjon (10 stp)
Årsstudium i Ledelse (60 stp) Praktisk Lederutvikling (15 stp)

Ledelse og endring i offentlig sektor (15 stp)

HRM, Human Resource Management (15 stp) 

Personlig lederskap og samspill (15 stp)

 

Ledelse og endring i offentlig sektor (15 stp)

Coaching og ledelse (15 stp)