Deltas hovedstyre: Møteplan 2019

17. januar 

Oslo

20.-21. mars

Oslo

2. april

Oslo

8.-9. mai

Oslo

13.-14. juni

Studietur

17.-18. juni (reserve)

Oslo

27.-29. august

Oslo

3. september

Oslo

26. november

 

27.-28. november

Representantskapsmøte

11.-12. desember

Kompetansedager