Gjensidige-fordeler for Deltamedlemmer 2019

64 prosent av Deltas medlemmer bruker fordelaktige forsikringer og banktjenester i Gjensidige. Har du sjekket hva du kan spare?

Hopp direkte til: 

... eller klikk her for å laste ned informasjonen om Gjensidigefordelene i pdf-format.

I tillegg får du svært gode YS-rabatter på bil-, hus- og reiseforsikring. Det er enkelt å bytte forsikringsselskap, så her kan du raskt spare mye penger.

Dette er nytt i 2019

 • Avtalerabatten på 20 prosent på individuelle skadeforsikringer gis fra første forsikring. Tidligere måtte du ha tre forsikringer for å oppnå 20 prosent avtalerabatt.
 • Er du under 30 år, får du 30 prosent ungrabatt på YS Innbo.
 • Alle nyinnmeldte får gratis YS Innbo første halvår.
 • I Gjensidige Bolighandel, får du 5 000 kroner i eiendomsmeglerrabatt og gratis hjelp av tekstforfatter.
 • YS-betingelsene i Gjensidige Bank og Gjensidige Pensjonssparing er fortsatt blant de aller beste i markedet.

YS Innbo

YS Innbo er identisk med Gjensidiges beste innboforsikring, Innbo Pluss, og gir økonomisk erstatning og bistand blant annet ved:

 • ID-tyveri
 • tyveri av sykkel (inntil 30 000 kroner)
 • reparasjon av knust mobilskjerm (via Gjensidiges serviceleverandør Mobylife)

Er du under 30 år, får du 30 prosent ungrabatt på YS Innbo.

YS innbo

YS Hytteinnbo

YS Hytteinnbo er identisk med Gjensidiges beste hytteinnboforsikring, Innbo Pluss for Hytte. Forsikringen gir dekning for inntil 750 000 kroner.

Prisen for YS Hytteinnbo i 2018 er 468 kroner.

YS Uføreforsikring Pluss

Enten du er forsørger eller ikke, bør du ha en uføreforsikring. YS Uføreforsikring Pluss er svært prisgunstig og gir månedlige utbetalinger når du har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i 12 måneder. Månedsbeløpet utgjør 1 % av forsikringssummen
hvis du er 100 % ufør, og reduseres tilsvarende ved lavere uføregrad. Ved minst 50 % varig uførhet sammenhengende i to år, gir Uføreforsikring Pluss en engangsutbetaling som tilsvarer forsikringssummen minus det du eventuelt har fått i forskudd.

Forsikringen kan kjøpes inntil fylte 55 år og forutsetter medlemskap i folketrygden og godkjent helseerklæring. Forsikringssummene trappes ned fra
du fyller 50 år.

Selv om du har forsikring gjennom jobben, er det ikke sikkert at den er stor nok til å dekke behovet ditt. Den følger uansett ansettelsesforholdet ditt.

YS Livsforsikring

Alle som er forsørgere bør ha en livsforsikring. Den kan sikre de etterlatte en engangsutbetaling på inntil 2,9 millioner kroner, som for eksempel kan brukes til å nedbetale gjeld. Kjøper du denne forsikringen, kan ektefellen/samboeren din kjøpe forsikringen til samme pris.

Selv om du allerede har en livsforsikring gjennom jobben, er det ikke sikkert at den er stor nok til å dekke behovet ditt. Dessuten er den knyttet til arbeidsforholdet.

Du kan kjøpe forsikringen frem til du er 70 år, og den varer ut det året du fyller 75 år. Forsikringen trappes gradvis ned fra du fyller 50 år. Forsikringen forutsetter medlemskap i folketrygden og godkjent helseerklæring. Du kan velge mellom fire forsikringssummer:

 • 12 G som i 2019 er 1 162 596 kroner
 • 18 G som i 2019 er 1 743 894 kroner
 • 24 G som i 2019 er 2 325 192 kroner
 • 30 G som i 2019 er 2 906 490 kroner

G er folketrygdens grunnbeløp. G-en som gjelder i 2019 for YS, er 96 883 kroner.

ys livsforsikring

YS Familieulykkesforsikring

Forsikringen dekker deg, ektefelle/samboer/partner og barn under 20 år, som er registrert på samme folkeregistrerte adresse som deg, ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. I tillegg dekkes behandlingsutgifter med inntil 50 000 kroner. Utbetalt erstatning avhenger av invaliditetsgrad.

Prisen i 2019 er uendret fra 2018; 876 kroner for hele året. Du kan også velge halve summer i tabellen til høyre, og da koster YS Familieulykkesforsikring 494 kroner i året.

ys familieulykkesforsikring

Andre YS-fordeler

Som YS-medlem får du også svært gode priser på andre Gjensidige-forsikringer, og på bank- og pensjonsprodukter.

YS-rabatt på skadeforsikringer

YS-medlemmer får 20 prosent avtalerabatt på private individuelle skadeforsikringer – som bil-, båt-, hus- og hytteforsikring – fra første forsikring.

Det gis ikke rabatt på fast prisede forsikringer – som YS Innbo, YS Hytteinnbo, YS Livsforsikring, YS Uføreforsikring og YS Familieulykkesforsikring – eller på individuelle personforsikringer.

På enkelte forsikringer gis det rabatter ut over 20 %. Dette gjelder bil-, hus- og reiseforsikring.

Lav YS-pris på Alvorlig sykdom

Forsikringen passer for deg som ønsker ekstra økonomisk trygghet hvis du skulle bli rammet av en alvorlig sykdom. Alvorlig sykdom kan for eksempel være kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, MS, alvorlig leddgikt eller hjernehinnebetennelse.

Forsikringen gir en engangsutbetaling som du kan bruke som du vil, enten det er å dekke ekstra utgifter og eventuelt inntektstap som du eller dine pårørende får på grunn av sykdommen, eller å nedbetale gjeld. Kjøper du denne forsikringen, kan ektefellen/samboeren din også kjøpe forsikringen

Fordeler i Gjensidige Bolighandel

Gjensidige tilbyr eiendomsmegling med en unik Tilstandsgaranti. Forsikringen gjør boligsalget trygt for både selger og kjøper. YS-medlemmer får 5 000 kroner i eiendomsmeglerrabatt og gratis hjelp av tekstforfatter.

YS Tannhelseforsikring

Forsikringen gir utbetalinger ved uforutsette kostnader i forbindelse med tannlegebesøk. Det kan være utgifter til hull i tennene, sprukne fyllinger, rotfylling osv. Både du og de du bor sammen med får medlemspris.

YS Egen Bedrift

Er du selvstendig næringsdrivende kan du få YS-rabatter på næringslivsrelaterte forsikringer.

Fordeler i Gjensidige Bank

YS sørger for at dine betingelser på lån og sparing i Gjensidige Bank til enhver tid er blant markedets beste. Dette er noen av medlemsfordelene dine:

 • bankens laveste rente på bolig- og billån
 • ingen etableringsgebyr på boliglån
 • ekstra god rente på sparekonto
 • ingen gebyrer på de mest brukte daglig banktjenestene

Helt gebyrfri bank for deg mellom 18 og 33 år

Mange banker sier de er gebyrfrie, uten at dette stemmer helt. Gjensidige Bank har lansert nettopp det; en gebyrfri bank til deg som er under 34 år. Det koster deg ingenting å bruke oss, verken i Norge eller i utlandet.

Fordeler i Gjensidige Pensjonsforsikring

Usikker på hva du får i pensjon? Lurer du på hvor mye arbeidsgiverne dine har spart for deg og hvor mye du bør spare selv? Det er tre ting du kan gjøre for å få oversikt og sikre deg den pensjonstilværelsen du ønsker deg:

 1. Sjekk hvor mye pensjon du får på norskpensjon.no.
 2. Samle pensjonen du har fra tidligere arbeidsgivere i ett forsikringsselskap.
 3. Spør deg selv om den samlede pensjonen vil være nok til at du får den pensjonstilværelsen du ønsker.

Ønsker du å spare mer, har Gjensidige Pensjonssparing mange alternativer for deg. Som YS-medlem får du rabatt på administrasjons- og/eller forvaltningskostnadene på disse pensjonsproduktene:

 • Individuell pensjonssparing (IPS)
 • Fondskonto Link
 • Uførepensjon
 • Pensjonskapitalbevis
 • Fondspensjon (IPA)

Trenger du råd om pensjon eller sparing, har vi autoriserte rådgivere med god kjennskap til de ulike pensjonsløsningene.

Se hva du kan spare

Som YS-medlem kan du fort spare inn hele kontingenten og vel så det. 

se hva du kan spare
se hva du kan spare mann

Det er enkelt å være YS-kunde

Når du ønsker å vite mer om YS-fordelene
Informasjon om medlemsfordelene dine hos Gjensidige finner du på gjensidige.no/ys. Du kan også ringe en av våre rådgivere på 915 03 100.

Når du vil sjekke forsikringene du allerede har kjøpt
I Gjensidige-appen får du enkelt oversikt over alle forsikringene dine og kan gjøre endringer selv. Du kan også chatte med oss eller ringe oss på 915 03 100.

Når du skal melde skade
Du melder skade raskt og enkelt på gjensidige.no og i Gjensidige-appen.