IT-forbundets kontingentsatser 2021

Medlemskontingent for ulike medlemsgrupper i IT-forbundet 2021.

 

Type medlemskap

Kontingent

Ordinære medlemmer

Kr. 429,- pr. måned inkl. OU-avgift

Medlemmer ansatt i Staten og Spekter-virksomheter som ble medlemmer i IT-forbundet innen 1. juli 2016

Kr. 429,- pr. måned inkl. OU-avgift

Medlemmer ansatt i Staten og  Spekter- virksomheter som ble medlemmer i IT-forbundet etter 1. juli 2016.

 

1,1 % av bruttolønn + OU-avgift kr 22 ,- pr måned. 

Deltidsansatte (mindre en 50 % stilling)

Kr. 215,- pr. måned inkl. OU-avgift

Lærlinger

Kontingentfritak

Pensjonister

 Kr. 300,- pr. år

I permisjon

Kontingentfritak

Studenter på heltid (iht. Statens lånekasse for utdanning)

Kontingentfritak

Ikke i jobb

Kontingentfritak