Gjensidige - finn din lokale representant

Gjensidige, Deltas samarbeidspartner innenfor forsikring og banktjenester, har lokale kontakter i samtlige regioner.

Som medlem eller tillitsvalgt kan du kontakte disse for informasjon om forsikringer og banktjenester, og de presenterer gjerne Gjensidiges tilbud på medlemsmøter mm.

Region Nord - Gjensidige kontaktpersoner

Elin Jørgensen
Kontaktperson for Gjensidige Alta, Finnmark, Tromsø

Helen Tennholm
Kontaktperson for Gjensidige Harstad/Hålogaland

Leona Haeger
Kontaktperson for Gjensidige Bodø/Salten

Anita Breivik
Kontaktperson for Gjensidige Mo i Rana/Helgeland

Region Midt - Gjensidige kontaktpersoner

Linn Drøyvold Kristoffersen
Kontaktperson for Gjensidige Trøndelag

Randi Pedersen
Kontaktperson for Gjensidige Nordmøre og Romsdal

Svein Malmedal
Kontaktperson for Gjensidige Sunnmøre

Region Vest - Gjensidige kontaktpersoner

Kate Brekke
Kunderådgiver i Gjensidige

Eva Daae
Kunderådgiver i Gjensidige

Region Sør-Vest - Gjensidige kontaktpersoner

Knut Ystaas
Kontaktperson for Gjensidige Stavanger

Henning Andreas Lislevand
Kontaktperson for Gjensidige Vest-Agder

Henny Lena Jensen
Kontaktperson Gjensidige Aust-Agder

Svein Endre Bjørnevik
Kontaktperson Gjensidige Haugesund

Region Sør-Øst - Gjensidige kontaktpersoner

Lauritz Fevang
Kontaktperson Gjensidige Vestfold og Telemark

Region Øst - Gjensidige kontaktpersoner

Tove Aasen
Kontaktperson Gjensidige Oslo og Romerike

Tron Olsen
Kontaktperson Gjensidige Follo

Christian Thomsen
Kontaktperson Gjensidige Østfold

Region Innlandet - Gjensidige kontaktpersoner

Lars Kjølgård
Kontaktperson Gjensidige Lillehammer

Krister Flisen
Kontaktperson Gjensidige Elverum

Kari Balke
Kontaktperson Gjensidige Gjøvik

Celine Elnan
Kontaktperson Gjensidige Hamar og region Innlandet

Ole Arne Sandli
Kontaktperson Gjensidige Tynset

Knut Joar Gundersen
Kontaktperson Gjensidige Otta

Anne Hilde Lunderbye
Kontaktperson Gjensidige Kongsvinger