Gjensidigefordeler for Delta-medlemmer 2020

Nye forsikringsbetingelser fra Gjensidige Forsikring f.o.m. januar 2020
Nye forsikringsbetingelser fra Gjensidige Forsikring f.o.m. januar 2020

64 prosent av Deltas medlemmer bruker fordelaktige forsikringer i Gjensidige. Har du sjekket hva du kan spare?

Hopp direkte til: 

I tillegg får du YS-rabatt på individuelle private skadeforsikringer. Det er enkelt å bytte forsikringsselskap, så her kan du raskt spare mye penger.

YS Innbo

YS Innbo er identisk med Gjensidiges beste innboforsikring, Innbo Pluss, og gir økonomisk erstatning og bistand blant annet ved:

 • ID-tyveri
 • tyveri av sykkel (inntil 30 000 kroner)
 • reparasjon av knust mobilskjerm

Er du under 30 år, får du 30 prosent ungrabatt på YS Innbo.

Tabell priseks5

YS Hytteinnbo

YS Hytteinnbo er identisk med Gjensidiges beste hytteinnboforsikring, Innbo Pluss for Hytte. Forsikringen gir dekning for inntil 750 000 kroner.

Prisen for YS Hytteinnbo i 2020 er 468 kroner.

YS Uføreforsikring Pluss

Enten du er forsørger eller ikke, bør du ha en uføreforsikring. YS Uføreforsikring Pluss er svært prisgunstig og gir månedlige utbetalinger når du har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i 12 måneder. Månedsbeløpet utgjør 1 % av forsikringssummen
hvis du er 100 % ufør, og reduseres tilsvarende ved lavere uføregrad. Ved minst 50 % varig uførhet sammenhengende i to år, gir Uføreforsikring Pluss en engangsutbetaling som tilsvarer forsikringssummen minus det du eventuelt har fått i forskudd.

Forsikringen kan kjøpes frem til du fyller 50 år og forutsetter medlemskap i folketrygden og godkjent helseerklæring. Forsikringssummene trappes ned fra
du fyller 50 år. Forsikringen opphører når du fyller 55 år.

Selv om du har forsikring gjennom jobben, er det ikke sikkert at den er stor nok til å dekke behovet ditt. Den følger uansett ansettelsesforholdet ditt.

YS Livsforsikring

Alle som er forsørgere bør ha en livsforsikring. Den kan sikre de etterlatte en engangsutbetaling på inntil 2,9 millioner kroner, som for eksempel kan brukes til å nedbetale gjeld. Kjøper du denne forsikringen, kan ektefellen/samboeren din også kjøpe forsikringen til YS-pris.

Selv om du allerede har en livsforsikring gjennom jobben, er det ikke sikkert at den er stor nok til å dekke behovet ditt. Dessuten er den knyttet til arbeidsforholdet.

Du kan kjøpe forsikringen frem til du er 70 år, og den varer ut det året du fyller 75 år. Forsikringen trappes gradvis ned fra du fyller 50 år. Forsikringen forutsetter medlemskap i folketrygden og godkjent helseerklæring. Du kan velge mellom fire forsikringssummer:

 • 12 G som i 2020 er 1 198 296 kroner
 • 18 G som i 2020 er 1 797 444 kroner
 • 24 G som i 2020 er 2 396 592 kroner
 • 30 G som i 2020 er 2 995 740 kroner

G er folketrygdens grunnbeløp. G-en som gjelder i 2020 for YS, er 99 858 kroner.

Tabell priseks1

YS Familieulykkesforsikring

Forsikringen dekker deg, ektefelle/samboer/partner og barn under 20 år, som er registrert på samme folkeregistrerte adresse som deg, ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. I tillegg dekkes behandlingsutgifter med inntil 50 000 kroner. Utbetalt erstatning avhenger av invaliditetsgrad.

Prisen i 2020 er 903 kroner for hele året. Du kan også velge halve summer i tabellen til høyre, og da koster YS Familieulykkesforsikring 509 kroner i året.

Tabell priseks2

Andre YS-fordeler

Som YS-medlem får du også svært gode priser på andre Gjensidige-forsikringer, og på pensjonsprodukter.

YS-rabatt på skadeforsikringer

YS-medlemmer får 20 prosent avtalerabatt på private individuelle skadeforsikringer – som bil-, båt-, hus- og hytteforsikring – fra første forsikring.

Det gis ikke rabatt på fast prisede forsikringer – som YS Innbo, YS Hytteinnbo, YS Livsforsikring, YS Uføreforsikring og YS Familieulykkesforsikring – eller på individuelle personforsikringer.

På enkelte forsikringer gis det rabatter ut over 20 %. Dette gjelder bil-, hus- og reiseforsikring.

Lav YS-pris på Alvorlig sykdom

Forsikringen passer for deg som ønsker ekstra økonomisk trygghet hvis du skulle bli rammet av en alvorlig sykdom. Alvorlig sykdom kan for eksempel være kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, MS, alvorlig leddgikt eller hjernehinnebetennelse.

Forsikringen gir en engangsutbetaling som du kan bruke som du vil, enten det er å dekke ekstra utgifter og eventuelt inntektstap som du eller dine pårørende får på grunn av sykdommen, eller å nedbetale gjeld. Kjøper du denne forsikringen, kan ektefellen/samboeren din også kjøpe forsikringen til lav YS-pris.

YS Egen Bedrift

Er du selvstendig næringsdrivende kan du få YS-rabatter på næringslivsrelaterte forsikringer.

Fordeler i Gjensidige Pensjonsforsikring

Som medlem i et YS-forbund får du rabatt på administrasjons- og/eller forvaltningskostnaden på disse pensjonsproduktene:

 • Individuell pensjonssparing (IPS)
 • Fondskonto Link
 • Uførepensjon
 • Pensjonskapitalbevis
 • Fondspensjon (IPA)

Vi har autoriserte finansielle rådgivere som hjelper deg med:

 • å sette opp en spare- og pensjonsplan tilpasset ditt og familiens behov
 • rådgivning om pensjon og ulike former for fondssparing
 • personlig oppfølging når du ønsker det

Med sparing og pensjon i Gjensidige velger du en leverandør med topp avkastning, bransjens beste omdømme og de mest tilfredse kundene.

Se fordelene dine på gjensidige.no/ys

Se hva du kan spare

Som YS-medlem kan du fort spare inn hele kontingenten og vel så det. En del forsikringer er individuelt priset, så oversikten nedenfor er eksempler.

Tabell priseks3
Tabell priseks4

Det er enkelt å være YS-kunde

Når du ønsker å vite mer om YS-fordelene
Informasjon om medlemsfordelene dine hos Gjensidige finner du på gjensidige.no/ys. Du kan også ringe en av våre rådgivere på 915 03 100.

Når du vil sjekke forsikringene du allerede har kjøpt
I Gjensidige-appen får du enkelt oversikt over alle forsikringene dine og kan gjøre endringer selv. Du kan også chatte med oss eller ringe oss på 915 03 100.

Når du skal melde skade
Du melder skade raskt og enkelt på gjensidige.no og i Gjensidige-appen. 

Bilde Gjensidige kundeutbytte