Nå skal det velges tillitsvalgte - noe for deg?

Kjersti Litleskare er konserntillitsvalgt i Bergen kommune: - Har du lyst å bidra til et godt samarbeid på arbeidsplassen og bli kjent med  mange mennesker, bli tillitsvalgt!
Kjersti Litleskare er konserntillitsvalgt i Bergen kommune: - Har du lyst å bidra til et godt samarbeid på arbeidsplassen og bli kjent med mange mennesker, bli tillitsvalgt!

Nå skal vi velge tillitsvalgte for de neste to årene. Kjenner du noen som passer som tillitsvalgt?

Tillitsvalgte velges for to år om gangen. Noen steder er valgene allerede i gang.

Mange blir først plasstillitsvalgt på arbeidsplassen. Senere blir de kanskje tillitsvalgt i kommunen eller i helseforetaket.

Å være tillitsvalgt kan by på flere muligheter enn du tror. Ikke bare får du økt kunnskap og innsikt, men du blir sett og hørt, og kan bruke erfaringene i egen karriere.

Fristene nærmer seg:

  • I løpet av januar 2019 skal den øverste avtaletillitsvalgte være valgt. Med øverste tillitsvalgte mener vi hovedtillitsvalgt, foretakstillitsvalgt og konserntillitsvalgt.
  • Innen mars 2019 skal de øverste tillitsvalgte ha fått med seg tillitsvalgte for de ulike arbeidsplassen på laget. Disse kalles ofte plasstillitsvalgte.

Hvordan foregår valgene?

Alle medlemmer skal få beskjed om at det skal avholdes valg. De får beskjed enten på e-post eller gjennom oppslag på arbeidsplassen. Alle medlemmer blir oppfordret til å foreslå kandidater.

Selve valget skal helst foregå på e-post eller elektronisk. Slik får alle en mulighet til å stemme. Valgene skal bare foregå på medlemsmøter hvis alle har likeverdig mulighet til å delta.

Har du lyst?

Som tillitsvalgt kan du være med på å gjøre  arbeidsplassen din bedre og hjelpe andre. Delta gir deg den opplæringen og den støtten du trenger. Du får lære mye nytt og utvikle deg.

Er dette noe for deg?

Ta kontakt med din hovedtillitsvalgt eller Deltas regionkontor for å høre mer. Du kan også kontakte Delta Direkte på telefon 02125.