Er du skeptisk til fagforeninger?

Delta jobber for at arbeidstakeres trygghet og rettigheter skal bli ivaretatt. Mange er ikke klar over at vi kan takke fagforeningene for en rekke goder vi som arbeidstakere i dag nyter godt av.

harnoenspurtdeg

Delta bidrar til å trygge:

 • Fem ukers lønnet ferie
 • Lønnsutvikling
 • Sykepenger
 • Ekstraferie for eldre
 • Pensjonsordninger
 • Helse-, miljø- og sikkerhetsregler
 • Overtidsbetaling
 • Ekstrabetaling for ulemper som helgearbeid og arbeid på røde dager
 • Arbeidsledighetstrygd
 • Livsforsikringer på jobb
 • Egenmeldingsdager
 • Pappapermisjon

Dersom fremtidige generasjoner også skal nyte godt av disse rettighetene, er det viktig at hver enkelt av oss bidrar med å styrke organisasjonsgraden.

Som medlem bidrar du til å skape et fremtidig arbeidsliv med muligheter og trygghet for alle. Ditt medlemskap er viktig for det norske arbeidslivet og lokalsamfunnet der du bor.

Mange er i dag uorganiserte fordi de aldri har blitt spurt. Gjelder det deg eller noen du kjenner?

Bli medlem

Om meg
Ikke påkrevd
Medlemskap
Henter organisasjoner...
Klarte ikke å hente organisasjoner. Feilmelding: {{organizations.status}} {{organizations.statusText}}

Min arbeidsplass
{{100 - Employment.EmployerName_S.length}} av 100 tegn igjen
Ikke påkrevd
Min utdannelse
Jeg er ferdig utdannet
Medlemstilbud fra våre samarbeidspartnere
Jeg vil gjerne motta fordelaktige medlemstilbud, som for eksempel rabatt på forsikringer i Gjensidige. Jeg samtykker derfor i at nødvendige opplysninger om mitt medlemskap kan formidles til Deltas samarbeidspartnere.
Informasjon til Delta
Jeg har blitt vervet
Ikke påkrevd
Ikke påkrevd