Siste nytt fra lønnsoppgjøret

{{article.displayName}}

> Alle avtaleområder
> Alle nyheter om Tariff 2020

 

Hva skjer i lønnsoppgjøret 2020?

Lønnsoppgjøret for Deltas medlemmer er nå igang. Følg med på hva som skjer i ditt tariffområde.

I 2020 er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtaler og overenskomster. Det er dermed mer enn lønn det forhandles om.

– Vi har klare krav om reallønnsvekst for våre medlemmer, selv om det er lite penger å forhandle om, sier leder Lizzie Ruud Thorkildsen og nestleder Trond Ellefsen i Delta.

– Våre medlemmer står i fremste rekke i velferdssamfunnet, og koronapandemien har vist hvor viktige disse er for at samfunnet skal fungere. Nå må deres kompetanse verdsettes i lønnsoppgjørene framover. Alle forstår at årets oppgjør blir krevende. Vi er uansett svært godt forberedte for å ivareta medlemmenes interesser, sier Deltas to ledere.

I tillegg til lønn er også kompetanseutvikling, heltid og pensjon temaer Delta tar med seg inn i tariffoppgjøret.

Les også:

Sjekk i oversikten under for viktige datoer i årets lønnsoppgjør, og les mer om hva som skjer i et tariffoppgjør.

Forhandlingsdatoer - oversikt per tariffområde

 1. Industrioverenskomsten (frontfaget)

  Oppstart: 3. august
  Frist: 20. august

  BRUDD: Det ble brudd etter bare en drøy time for frontfaget. Nå må partene til Riksmekleren, og har frist til 20. august kl 24.00 på å bli enige. Les mer her.

  ENIGHET ETTER MEKLING: Fredag 21/8 kom partene til enighet etter å ha meklet 22 timer på overtid. Oppgjøret har en ramme på 1,7 prosent.
  Les mer her.

  Datoer for forhandlinger for øvrig NHO-overenskomster fastsettes fortløpende.

   

 2. Innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger)

  Oppstart: 25. august
  Frist: 26. august 
  Resultat: Lønnsoppgjøret i Spekter-virksomhetene 2020: Enighet om generelt tillegg og kompetansesatsing

  B-delsforhandlinger

  Område 1-9 og 12
  Frist: 23. september

  Område 2 – Norges Bank:
  Frist: 30. september

  Område 10 - helseforetak med sykehusdrift og område 13 - sykehus med driftsavtale: 

  A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser inkl. pensjon): 23. september
  Resultat: Enighet om sosiale bestemmelser

  A2-forhandlinger (lønn): Avtales senere

 3. Innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger)

  Oppstart: 25. august
  Frist: 26. august 
  Resultat: Lønnsoppgjøret i Spekter-virksomhetene 2020: Enighet om generelt tillegg og kompetansesatsing

  Videre forhandlinger

  A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser inkl. pensjon): 
  23. september: Enighet om sosiale bestemmelser

  A2-forhandlinger (lønn): 26. oktober
  B-delsforhandlinger: Avtales senere

 4. Oppstart: 3. september
  Frist: 15. september

  ENIGHET ETTER FORHANDLINGER: Reallønnsvekst for kommuneansatte, gjennomslag for viktige krav om kompetanse, økt satsing på heltid. Les mer om resultatet her

 5. Oppstart: 1. september
  Frist: 15. september 

  Oppstart: Delta krever reallønnsvekst og fokus på kometanseheving

  Last ned

  Resultat

  Oppgjøret endte i brudd 14. september: - Svært skuffende at staten ikke unner sine ansatte noen form for lønnstillegg

  Mekling

  Partene startet meklingen 23. september. Meklingsfrist er 14. oktober klokken 24.00.

  LES OGSÅ: Meklingen i gang: - Spent på om arbeidsgiver kommer med noe nytt

  RESULTAT AV MEKLINGEN: Enighet etter mekling på overtid: Medlemmene i staten er sikret reallønnsvekst

 6. Oppstart: 3. september
  Frist: 15. september

  Oppgjøret endte i brudd 15. september: Brudd i tariffoppgjøret i Oslo kommune

  9. oktober: Delta varsler streikeuttak i Oslo kommune

  Meklingsfrist 14. september kl 24:

  Godt meklingsresultat i Oslo kommune - ingen streik

 7. Oppstart: Uke 44 (26-30/10)
  Frist: Ikke berammet

 8. Oppstart: 10. november
  Frist: 12. november

 9. Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen)

  Oppstart: 22. september
  Frist: 23. september

  Etter krevende forhandlinger om hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter, endte forhandlingene med forlengelse av eksisterende avtale i to år. Les mer om resultatet av forhandlingene.

  Energiavtale 1& 2

  Oppstart: 6. oktober
  Frist: 7. oktober

  > Resultat i forhandlingene

 10. Oppstart: 5. oktober
  Frist: 

 11. Oppstart: 22. oktober
  Frist: 

Hva skjer i Delta i et lønnsoppgjør?

Delta er part i nærmere 30 sentrale tariffavtaler og skal forhandle for medlemmene i alle disse tariffområdene.

Deltas krav til de sentrale forhandlingene lages av forhandlingsutvalgene for de ulike tariffområdene. Kravene tar utgangspunkt i 

Kravene vedtas som hovedregel i Deltas hovedstyre.

Hvem forhandler og når?

Lønnsoppgjøret starter med sentrale forhandlinger mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i de ulike tariffområdene.

I disse forhandlingene blir det avklart om lønnsoppgjøret skal følges opp med lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. I noen områder forhandles all lønn i sentrale forhandlinger, mens andre steder forhandles det meste av lønna lokalt.

Hvordan foregår forhandlingene?

Forhandlingen starter med at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden utveksler krav, som regel i form av kravdokumenter. Forhandlingene kan strekke seg over flere dager og uker med utveksling av justerte krav og tilbud. Når forhandlingsdelegasjonene er enige, skjer den endelige godkjenningen i Deltas hovedstyre.

Så snart resultatet er klart, sender Delta ut informasjon til medlemmene som er omfattet av avtalen.

Hva skjer dersom partene ikke blir enige i forhandinger?

Dersom partene ikke blir enig i forhandlingene innen fristen, brytes forhandlingene, og lønnsoppgjøret går til mekling. Det betyr at Riksmekleren skal forsøke å finne en løsning som partene kan akseptere.

Nysgjerrig på riksmekler Mats Ruland? Hør vår podcast her: 

Finn din tariffavtale

Er du usikker på hvilken avtale som gjelder for din arbeidsplass?