Informasjon til deg som er tatt ut i en eventuell streik i KS-området 2021

Har du fått beskjed om at du er tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet i meklingen i lønnsoppgjøret for ansatte i kommunene? Her følger informasjon om bakgrunnen for meklingen og hvordan du forholder deg.

Det ble brudd i forhandlingene mellom Delta og arbeidsgiver. Derfor er partene nå innkalt til mekling hos Riksmekleren.

Fristen for å komme til enighet er onsdag 26. mai kl. 24.00.

Dersom partene ikke kommer frem til enighet vil Delta gå ut i streik. En eventuell streik kan tidligst igangsettes fra arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai.

Deltas hovedstyre har vedtatt at Delta-medlemmer i følgende kommuner kan tas ut i streik fra 27. mai:

  • Arendal kommune
  • Bergen kommune
  • Fredrikstad kommune
  • Tromsø kommune
  • Trondheim kommune
  • Tønsberg kommune

NB! Merk at ikke alle medlemmer i de berørte kommunene er tatt ut i første fase i en eventuell streik. De som er tatt ut fra første dag har fått SMS fra Delta.

Du vil få mer informasjon om hva streiken vil innebære for deg fra tillitsvalgt/streikeleder på din arbeidsplass i løpet av de neste dagene.

Når din arbeidsplass er tatt ut i streik

Når du er tatt ut i streik skal du ikke møte på din arbeidsplass, og din arbeidsgiver kan ikke sette deg til å gjøre andre oppgaver. Ingen andre skal heller utføre dine arbeidsoppgaver under streiken.

Koronavett i forbindelse med streik

Covid-19-pandemien reiser utfordringer ved gjennomføring av streik. Delta har derfor utarbeidet retningslinjer for streik og konflikt. Retningslinjene er basert på helsemyndighetenes anbefalinger.

LES MER: Koronavett i forbindelse med eventuell streik

Hva med lønn under streiken?

Arbeidstakere i streik får ikke utbetalt lønn av arbeidsgiver, men vil motta streikebidrag. Det er Deltas hovedstyre som vedtar størrelsen på streikebidraget. Delta dekker lønnstapet for sine streikende fullt ut. 
Det er utformet egne skjema for krav om streikebidrag. Skjemaet skal leveres lokal streikeleder

Kontaktpersoner

Arendal kommune: Hovedtillitsvalgt Cathrine Berge, Cathrine.berge@arendal.kommune.no, mob. 930 28 303

Bergen kommune: Hovedtillitsvalgt Kjersti Litleskare, Kjersti.Litleskare@bergen.kommune.no, mob.976 25 695

Fredrikstad kommune: Hovedtillitsvalgt Ingunn Helene Fosser, ingfoss@fredrikstad.kommune.no, mob. 906 69 603

Tromsø kommune: Hovedtillitsvalgt  Rita Kjelstrup, rita.kjelstrup@tromso.kommune.no, mob. 953 38 666

Trondheim kommune: Hovedtillitsvalgt Mona Berge, mona.berge@trondheim.kommune.no, 924 21 474

Tønsberg kommune: Hovedtillitsvalgt  Hilde Wirgenes, hilde.wirgenes@tonsberg.kommune.no, mob. 941 77 072

Hva skjer videre?

  • Du får nærmere informasjon fra tillitsvalgt/streikeleder på din arbeidsplass.
  • Du vil motta sms så snart vi vet om det blir enighet i meklingen eller streik.
  • Følg med på delta.no.