Tariffkalender: Hva skjer i lønnsoppgjøret 2021?

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at vi i utgangspunktet kun forhandler om lønnstillegg, ikke andre bestemmelser i tariffavtalen som arbeidstid eller lignende.

Tariffkalender 2021

tariff-2021-web.jpg

Tariffkalenderen blir oppdatert fortløpende. For detaljer om ditt tariffområde, se respektive tariffområdeside.

Aktuelle forhandlingsdatoer og frister i juni  2021

For ytterligere informasjon, se respektive område lenger ned på siden.

2. juni: Samfunnsbedriftene (Resultat)
7. juni: Energiavtale I (Resultat)
8. juni: ASVL (Resultat)
21. juni: Virke/HUK-området: Landsoverenskomst for Høyskoler og undervisning, landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner og landsoverenskomst for Virksomheter § 26 - øvrige overenskomster forhandles til høsten
24. juni:
Spekter A2-forhandlinger helseforetak og sykehus med driftsavtale (område 10, 11 og 13) - utsatt fra 9. juni
25. juni: KA - organisasjonsmedlemmer - forhandlingene er utsatt, ny dato ikke fastsatt
30. august: PBL-oppgjøret
30. august: KA - Den norske kirken - utsatt fra 23. juni

KS (kommunene unntatt Oslo)

Forhandlingsstart: 21. april
Frist: 30. april kl 24.00
Brudd 30. april  Oppgjøret til mekling
Enighet i mekling 27. mai: Slik ble resultatet i lønnsoppgjøret

Spekter

Innledende sentrale A-forhandlinger

De innledende A-forhandlingene er sentrale forhandlinger om sentrale avtalebestemmelser (del A), generelle tillegg og sentrale føringer samt frister for å gjennomføre forhandlinger i de enkelte virksomhetene. De omfatter i liten grad ansatte i helseforetak og sykehus (område 10, 11 og 13)

Forhandlingsdato: 14. april
Enighet 14. april: Enighet om kronetillegg i første runde

A2- og lokale B-delsforhandlinger for område 10, 11 og 13 - Helseforetak og sykehus med driftsavtale:

A2-forhandlingene er sentrale forhandlinger om lønnstillegg. Når det er hovedtariffoppgjør gjennomføres også sentrale forhandlinger om sosiale bestemmelser inkl. pensjon. 

A2-forhandlinger: Forhandlingene starter 24. juni.

B-delsforhandlinger: Frister avtales i A2-forhandlingene

B-delsforhandlinger område 1-9 og 12

B-delsforhandlinger er lokale virksomhetsvise forhandlinger, som lukkes endelig i en avsluttende sentral forhandling. 

Frister: Se oversikt frister

Staten

Forhandlingsstart: 26. april
Frist: 30. april kl 24.00 - brudd
Meklingsfrist: 26. mai
Enighet i mekling 27.mai: Enighet etter mekling i staten - slik er resultatet

Oslo kommune

Forhandlingsstart: 23 april
Frist: 30. april kl. 24.00
Brudd 30. april: Oppgjøret til mekling
Enighet i mekling 27. mai: Enighet etter mekling på overtid - her er resultatet for Oslo

Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift)

Forhandlingsstart: 1. juni
Frist: 2. juni kl 24.00
Enighet i forhandlingene (1. juni): Slik ble resultatet for medlemmer som jobber i Samfunnsbedriftene. 

Energiavtale 1 (Samfunnsbedriftene)

Forhandlingsstart: 7. juni
Frist: 7. juni. 
Enighet i forhandlingene: Lønnsoppgjøret for medlemmer tilknyttet Energiavtale 1 er i havn

KA 

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke

Forhandlingsdato: 23. juni

Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer

Forhandlingsdato: 25. juni

NHO

Frontfaget

Enighet i mekling 14.4: Streik avverget - partene enige i årets lønnsoppgjør mellom YS og NHO

Virke

Enighet 14. april - bl a Tariffavtale for boligbyggelag og Landsoverenskomst for kinoerEnighet mellom YS og Virke i årets lønnsoppgjør 

Virke/HUK - helse, utdanning og kultur

Forhandlingsdato: 21. juni (reservedag 22.juni)

PBL

Forhandlingsdato: 30. august

FUS-barnehagene

Forhandlingsdato: Ikke avklart

ASVL

Enighet i forhandlinger 8. juni

Norsk Musikkråd

Forhandlingsdato: Ikke avklart

Finn din tariffavtale

Er du usikker på hvilken avtale som gjelder for din arbeidsplass?