> Alle avtaleområder
> Alle nyheter om Tariff 2021

Hva skjer i lønnsoppgjøret 2021?

Hva skjer i lønnsoppgjøret 2021?

Årets tariffoppgjøret er et mellomoppgjør. Det betyr at vi i utgangspunktet kun forhandler om lønnstillegg, ikke andre bestemmelser i tariffavtalen som arbeidstid eller lignende.

Tariffkalender 2021

En rekke oppgjør er ikke berammet. Denne kalenderen oppdateres fortløpende.

NHO (frontfaget) - tariffområdeside

Virke - tariffområdeside

Spekter - tariffområdeside

Innledende A-forhandlinger

A2- og lokale B-delsforhandlinger:
A2-forhandlinger område 10 Helseforetak med sykehusdrift: 10. mai
B-delsforhandlinger område 1-9 og 12: Oversikt frister

KS (kommunene unntatt Oslo) - tariffområdeside

Forhandlingsstart: 21. april
Frist: 30. april kl 24.00

Oslo kommune - tariffområdeside

Forhandlingsstart: 23 april
Frist: 30. april kl. 24.00

Staten - tariffområdeside

Forhandlingsstart: 26. april
Frist: 30. april kl 24.00

Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) - tariffområdeside

Forhandlingsstart: 25. mai
Frist: 26. mai kl 24.00

Øvrige områder har foreløpig ikke fått noen forhandlingsdato.

Avsluttede lønnsoppgjør 2021

-

Finn din tariffavtale

Er du usikker på hvilken avtale som gjelder for din arbeidsplass?

Hva betyr alle de vanskelige ordene?

Lurer du på hva alle de vanskelige ordene i lønnsoppgjør eller tariffavtaler egentlig betyr? Delta forklarer ordene som brukes i lønnsoppgjørene.

Siste nytt om lønnsoppgjøret

{{article.displayName}}

Hva er egentlig et mellomoppgjør? Se videon og bli litt klokere

Året lønnsoppgjør for privat sektor er i gang. Hva betyr det egentlig at det er et mellomoppgjør?