> Alle avtaleområder
> Alle nyheter om Tariff 2021

Hva skjer i lønnsoppgjøret 2021?

Hva skjer i lønnsoppgjøret 2021?
Foto: Colourbox

Årets tariffoppgjøret er et mellomoppgjør. Det betyr at vi i utgangspunktet kun forhandler om lønnstillegg, ikke andre bestemmelser i tariffavtalen som arbeidstid eller lignende.

Tariffkalender 2021

En rekke oppgjør er ikke berammet. Denne kalenderen oppdateres fortløpende.

Frontfaget (NHO)
Forhandlingsstart:
15. mars
Frist: 25. mars kl 24.00

Spekter (innledende A-forhandlinger)
Forhandlingsstart: 14. april
Frist: 14. april

Kommunene (KS)
Forhandlingsstart:
 21. april
Frist: 30. april kl 24.00

Oslo kommune
Forhandlingsstart: 23 april
Frist: 30. april kl. 24.00

Staten
Forhandlingsstart: 26. april
Frist: 30. april kl 24.00

Spekter område 10 - helseforetak med sykehusdrift 
Forhandlingsstart: Ikke fastsatt
Frist: ikke fastsatt

Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift)
Forhandlingsstart: 25. mai
Frist: 26. mai kl 24.00

Øvrige områder har foreløpig ikke fått noen forhandlingsdato.

Avsluttede lønnsoppgjør 2021

-

Finn din tariffavtale

Er du usikker på hvilken avtale som gjelder for din arbeidsplass?

Hva betyr alle de vanskelige ordene?

Lurer du på hva alle de vanskelige ordene i lønnsoppgjør eller tariffavtaler egentlig betyr? Delta forklarer ordene som brukes i lønnsoppgjørene.