Ny ordning: Stipend til etter- og videreutdanning

Deltamedlemmer i ASVL-området kan nå søke stipend til etter- og videreutdanning. Det kan søkes fortløpende.

Delta fikk i tariffoppgjøret i 2018 gjennomslag for en viktig omlegging av dagens ordning med bedriftsinternt opplæringsfond – Overenskomstens paragraf 19.

Erstattes av ny ordning

Denne ordningen utgår og erstattes av en støtteordning hvor du som medlem kan søke stipend til etter- og videreutdanning. Det årlige beløpet på kr 200 som du til nå er blitt trukket av din arbeidsgiver til et bedriftsinternt opplæringsfond vil opphøre. I den nye ordningen som er etablert fra 2018 skal ikke lenger du trekkes, men din arbeidsgiver skal fortsette å betale inn et beløp pr Deltamedlem i din virksomhet. Beløpet arbeidsgiver skal innbetale, er nå på kr 2340 pr medlem i full stilling pr år. For deltidsansatte skal det betales inn forholdsmessig, ut fra stillingsprosent.

Fond forvaltet av Delta

Midlene arbeidsgiverne betaler inn til den nye ordningen, skal forvaltes av Delta, som etablerer et fond hvor du som medlem kan søke stipend. Første mulighet til å søke stipend er for 2019. Det er ingen søknadsfrist, men kan søkes fortløpende. Det du søker støtte til må høre under kategorien etter- og videreutdanning. Denne kan være av kortere eller lengre varighet. Det gis støtte til utdanning som gjennomføres i søknadsåret.

Den nye stipendordningen gir ikke støtte til opplæring/utdanning som er arbeidsgivers ansvar. For å lette behandlingen hos oss må du ha søkt arbeidsgiver om støtte før du søker stipend fra Delta.

Søknadsskjema og regler for stipend

Dette er en ordning som kommer i tillegg til Deltas egen stipendordning, som gjelder for alle Deltamedlemmer.

Korrekte personopplysninger

Vi ber deg om å logge deg inn på Deltas sider for å kontrollere at de opplysningene som er registrert på deg er riktige. Vi trenger å ha din riktige adresse, e-postadresse og telefonnummer. Ved endring i stillingskode/stillingsbenevnelse ber vi deg om å korrigere denne.