Lønn og avtaler for Virke - HUK-området (Helse, utdanning, kultur og frivillighet)

Delta/YS ivaretar medlemmene lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med Virke.

Delta organiserer ansatte i virksomheter innenfor sykehusvirksomhet, virksomheter innenfor helse og sosialsektoren, barnehager, utdanning, museumsvirksomhet, høyskoler og organisasjoner som er tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Delta har også medlemmer ansatt ved kinoer som er medlem i Virke.

Disse virksomhetene er  i større eller mindre grad finansiert av det offentlige. Avtaleverket er organisert i sju overenskomstområder. Overenskomstene ligner avtaleverket i offentlig sektor.

En hovedmålsetting for Delta er at medlemmene i Virke-HUK området skal ha lønns- og arbeidsvilkår som er minst på linje med offentlig sektor før øvrig.

Kinoavtalen og minstelønnssatser - for ansatte ved kinoer

Tariffoppgjøret 2018

  • Lønnsforhandlingene for kinoansatte ble ferdig i april. 
    HUK-oppgjøret er 5.-7. september 2018

Tariff 2017

HUK-overenskomstene

Forhandlinger ble fullført 13. juni

Kravskjema for lokale forhandlinger ligger i boksen under

Kinoavtalen

Forhandlinger som gjelder kinoansatte: 16. og 17. mars

Tariff 2016

HUK-overenskomstene

Forhandlingsstart: 23.august
Frist: 25.august
Pause i forhandlingene 26. august. Forhandlingene gjenopptatt med enighet 9. september.
Partene ble 17. oktober enige om å endre fristene for lokale forhandlinger til 15. desember.

Protokoller

Lokale forhandlinger HUK 2016

Det ble i tariffoppgjøret 2016 avtalt lokale forhandlinger for virksomheter omfattet av Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for høyskoler, Landsoverenskomst for virksomheter § 26, og for Landsoverenskomst museer og andre kulturinstitusjoner. Frist for sluttføring av forhandlingene er 15. desember.

Er du ansatt i en virksomhet som er omfattet av en av disse overenskomstene er du også omfattet av lokale forhandlinger. Ta kontakt med din tillitsvalgte dersom du vil det skal fremmes lønnskrav for deg, eller hvis du har spørsmål. Delta kan også kontaktes på tlf 02125.

Kravskjema for lokale forhandlinger:

Usikker på hvilken avtale som gjelder for deg?

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}