Tariff 2020: Sosiale bestemmelser

Tariff 2020: Sosiale bestemmelser
Foto: Colourbox

Tariffavtalene inneholder også bestemmelser om en rekke andre arbeidsvilkår enn de som er beskrevet i dette heftet.

Dette kan for eksempel være bestemmelser om;

 • lønn ved sykdom
 • permisjoner 
 • feriebestemmelser
 • forsikringsordninger

De sosiale bestemmelsene utgjør et sikkerhetsnett i arbeidslivet, og er ofte svært viktige for den enkelte ansatte. Det å ha rett til sykelønn, forsikringer og permisjoner er av stor betydning for den enkeltes trygghet, og de aller fleste kommer i løpet av et langt arbeidsliv i en situasjon eller en livsfase der nettopp slike rettigheter er helt vesentlig.

For å opprettholde nivået på dagens velferdstjeneste rmå de som er i yrkesaktiv alder jobbe mer. Det ligger en stor arbeidskraftreserve i de som står utenfor arbeidslivet. 

Avtalen om inkluderende arbeidsliv har som målsetting å inkludere flere i arbeidslivet. Å benytte arbeidsevnen til grupper som har en svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet, eller som står i fare for å falle helt ut av arbeidslivet fordi de har behov for en eller annen form for tilrettelegging, er viktig. All forskning tilsier at det også er helsefremmende for den enkelte å delta i arbeidslivet. For disse gruppene er det sosiale sikkerhetsnettet i tariffavtalene særlig viktig.

Viktig spørsmål

 • Bør det gjøres endringer i tariffavtalens sosiale bestemmelser/fellesbestemmelser?

Sosiale bestemmelser/fellesbestemmelser oppsummert

 • Dette kan være bestemmelser som sykelønn, permisjon, ferie og forsikring. 

  De sosiale bestemmelsene utgjør et sikkerhetsnett i arbeidslivet, og er ofte svært viktige for den enkelte ansatte.

  Det ligger en stor arbeidskraftreserve i de som står utenfor arbeidslivet.

  Avtalen om inkluderende arbeidsliv har som målsetting å inkludere flere i arbeidslivet.