Tariff 2020: Bakgrunn

Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen signerer forhandlingsresultatet under KS-forhandlingene i 2019.
Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen signerer forhandlingsresultatet under KS-forhandlingene i 2019. Foto: Gunhild Lervåg

En av Deltas helt sentrale oppgaver er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Tariffoppgjøret 2020 er et hovedoppgjør, og det er forventet at mange viktige spørsmål vil komme opp. Lønn er som alltid aktuelt, og vi må møte et arbeidsliv i stadig endring.

Vi opplever at arbeidstidsreglene stadig utfordres, og at raskere endringer i arbeidslivet gjør at kompetanseutvikling blir stadig viktigere. 

Etter en periode med lav lønnsvekst, ga tariffoppgjøret i 2019 arbeidstakerne en merkbar reallønnsvekst. Norges økonomi er inne i en moderat, men skjør oppgang. Det er tegn internasjonalt som peker mot lavere vekst.

I tvil om hva som gjelder? Finn din tariffavtale

Likevel tror vi det vil være rom for en god reallønnsvekst i avtaleperioden 2020-2021. Aldringen av befolkningen vil føre til en sterk økning i behovet for arbeidskraft innenfor pleie- og omsorgssektoren.
Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktige i kampen om den riktige kompetansen. Dette er en kvinnedominert sektor, og arbeidet for likelønn må styrkes. 

Vil sikre god oppgavedeling

Verdsettingsdiskriminering er det store likelønnsproblemet i Norge, og dette følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Det innebærer at arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner, systematisk verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn. Dette selv om kravene til kompetanse, erfaring og ansvar er sammenlignbare.

Delta organiserer både ledere og dem som utfører tjenestene. Vi er opptatt av å sikre god oppgavedeling mellom yrkesgruppene med rett person på rett plass. Dette vil gi økt effektivitet, kvalitet og et godt arbeidsmiljø med vekstmuligheter for den enkelte. 

Debattheftet er grunnlaget for tariffdebatten i Delta. De rådene og signalene Deltas hovedstyre får gjennom tariffdebattene i organisasjonen, er viktige når tariffkravene utformes og når beslutningen om å forkaste eller anbefale et forslag tas.

Les mer om hovedkapitlene i debattheftet