Tariff 2020 - debatthefte: Gi dine innspill til neste års lønnsoppgjør

I Deltas debatthefte om tariff 2020 så stiller vi en rekke spørsmål som vi ønsker dine innspill på. Illustrasjon: Mediamania
I Deltas debatthefte om tariff 2020 så stiller vi en rekke spørsmål som vi ønsker dine innspill på. Illustrasjon: Mediamania

Tariffoppgjøret 2020 er et hovedoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtalene – ikke bare lønn. Hva er viktigst for deg i et arbeidsliv i stadig endring?

Delta vil ha innspill fra tillitsvalgte og medlemmer om tariffpolitikken. For å skape grunnlag for diskusjon og innspill er det laget et debatthefte som løfter flere av de viktigste temaene i forkant av det kommende hovedoppgjøret.

Slik kan du som tillitsvalgt og medlem gi innspill til Deltas tariffpolitikk.

  1. Last ned eller les debattheftet her på delta.no
  2. Ta initiativ til eller delta på medlemsmøter om tema Tariff 2020
  3. Diskutér lønns- og arbeidsvilkår på ulike arenaer

Last ned: Tariff 2020 debatthefte (pdf)

Tariff 2020 er tema på høstens tariffsamlinger og på Deltas representantskapsmøte 27.- 28. november 2019. Innspillene fra medlemmene vil være et viktig grunnlag for diskusjonene på disse arenaene, og når Deltas representantskap vedtar tariffpolitiske retningslinjer for hovedoppgjørene 2020.

Forankring viktig

Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen er opptatt av at tariffpolitikken er forankret blant medlemmene.

- Delta er opptatt av å få råd fra medlemmene når det gjelder utvikling av tariffpolitikken. Jeg oppfordrer alle tillitsvalgte til å skape arenaer for tariffdebatt blant medlemmene, enten gjennom medlemsmøter eller i andre fora.  Tilbakemeldinger fra medlemmene er viktig som grunnlag for diskusjonene som skal gjennomføres på høstens tariffsamlinger for tillitsvalgte, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.

Til deg som er tillitsvalgt: Her er en PowerPoint som kan hjelpe deg når du skal ha medlemsmøte om tariff 2020 (last ned).

Bakgrunn og fem temaer

Debattheftet er bygget opp med fem hovedkapitler, samt en generell bakgrunn.
Du kan lese alt her på delta.no:
•   Bakgrunn
•   Lønn
•   Arbeidstid
•   Kompetanse og oppgavedeling
•   Pensjon
•   Sosiale bestemmelser/fellesbestemmelser

Send dine innspill

Har du ingen tillitsvalgt, eller er forhindret fra å komme med innspill av andre årsaker, så kan du svare på denne undersøkelse. Da sendes svarene dine direkte til Delta. (krever innlogging).

lizzie_trond
Leder Lizzie Ruud Thorkildsen og nestleder Trond Ellefsen vil gjerne ha dine innspill om Deltas tariffpolitikk før hovedoppgjøret i 2020.