Spekter område 7 - NSB

Deltas medlemmer i området er i hovedsak ansatt i Vygruppen AS.

Vygruppen er et nordisk transportkonsern. Persontransport med tog og buss, godstrafikk på jernbane, eiendomsvirksomhet og togvedlikehold utgjør konsernets hovedvirksomheter. 

Deltas medlemsorganisasjon (MO) i selskapene heter Delta Jernbane.

Avtaler

Hovedavtale og a-overenskomst

Deltas overenskomster i område 6:

  • B-overenskomst NSB AS 2018-2020 (pdf)

Tariffoppgjør

Medlemmene i respektive virksomhet får informasjon om resultatet i de lokale tariffoppgjørene fra Deltas tillitsvalgte i virksomheten.

Mest for deg som er tillitsvalgt

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}