Norlandia-barnehagene: Enighet i lønnsoppgjøret - mekling avblåst

Leder i YS Spekter og Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, er forbøyd med at man unngikk mekling og mulig konflikt i Norlandia Barnehager.
Leder i YS Spekter og Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, er forbøyd med at man unngikk mekling og mulig konflikt i Norlandia Barnehager.

Partene i lønnsoppgjøret for Norlandia barnehagene er enige om et generelt tillegg på 3,02 prosent, minimum kr. 10.000. Dette betyr at lønnsoppgjøret samsvarer med resultatet i frontfaget på 3,2 prosent. Tilleggene gis med virkning fra 1. april.

Partene i Norlandia-oppgjøret (Norlandia Preschool) skulle egentlig møttes for å mekle 2. september, etter at det ble brudd mellom partene i juni. Arbeidsgiver ba om nytt møte mandag 26. august, og det ble oppnådd enighet. Dermed unngår man mekling og mulig streik.

- Det er svært positivt at man er blitt enige gjennom forhandlinger. Dette oppgjøret hadde ingen ting i seg som tilsa at det måtte gå til mekling, sier leder i YS-Spekter og Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen. 

Hun er også tilfreds med resultatet.
- Jeg er glad for at arbeidsgiver og Spekter er enige med oss i at ansatte i Norlandias barnehager skal ha en lønnsutvikling på linje med andre  i samfunnet.

Nye minstelønnsnivåer gjeldende fra 01.04.2019

Kan også lastes ned her (word-dokument)

5.3.1 Stillinger uten særskilt krav til utdanning

 

01.04.2018

01.04.2019

0 års lønnsansiennitet

309 980 pr.år

319 980 pr.år.

4 års lønnsansiennitet 

315 390 pr.år

325 390 pr.år.

6 års lønnsansiennitet 

321 520 pr.år

331 520 pr.år.

8 års lønnsansiennitet 

334 800 pr.år

344 911 pr.år.

10 års lønnsansiennitet 

375 370 pr.år

386 706 pr.år.

16 års lønnsansiennitet 

380 420 pr.år

391 909 pr.år.

20 års lønnsansiennitet 

402 080 pr.år

414 223 pr.år.

 

5.3.2 Fagarbeidere og barnepleiere

 

01.04.2018

01.04.2019

0 års lønnsansiennitet

348 630 pr.år

359 158 pr. år

4 års lønnsansiennitet 

353 110 pr.år

363 773 pr. år

6 års lønnsansiennitet 

353 630 pr.år

364 309 pr. år

8 års lønnsansiennitet 

361 980 pr.år

372 911 pr. år

10 års lønnsansiennitet 

411 720 pr.år

424 153 pr. år

16 års lønnsansiennitet 

413 020 pr.år

425 493 pr. år

20 års lønnsansiennitet 

415 790 pr.år

428 347 pr. år

 

5.3.3 Stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar

 

01.04.2018

01.04.2019

 0 års lønnsansiennitet

418 790 pr.år

428 346 pr. år

4 års lønnsansiennitet 

422 990 pr.år

431 437 pr. år

8 års lønnsansiennitet 

428 450 pr.år

435 764 pr. år

10 års lønnsansiennitet 

460 280 pr.år

441 389pr. år

16 års lønnsansiennitet 

464 580 pr.år

474 180 pr. år

 

5.3.4 Stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar 

 

01.04.2018

01.04.2019

0 års lønnsansiennitet

439 170 pr.år

452 432 pr. år

4 års lønnsansiennitet 

444 740 pr.år

458 171 pr. år

8 års lønnsansiennitet 

456 860 pr.år

470 657 pr. år

10 års lønnsansiennitet 

489 560 pr.år

504 344 pr. år

16 års lønnsansiennitet 

504 680 pr.år

519 921 pr. år

 

5.3.5 Stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning 

 

01.04.2018

01.04.2019

0 års lønnsansiennitet

444 530 pr.år

457 954 pr. år

4 års lønnsansiennitet 

456 860 pr.år

470 657 pr. år

8 års lønnsansiennitet 

468 870 pr.år

483 029 pr. år

10 års lønnsansiennitet 

488 590 pr.år

503 345 pr. år

16 års lønnsansiennitet 

501 350 pr.år

516 490 pr. år

 

5.3.6 Daglig leder/styrer

 

01.04.2018

01.04.2019

0,0 – 3,9 årsverk:

520 160 pr.år

535 868 pr. år

4,0 – 6,9 årsverk:

532 170 pr.år

548 241 pr. år

7,0 – 9,9 årsverk:

547 940 pr.år

564 487 pr. år

10 – 13,9 årsverk:

568 650 pr.år

585 823 pr. år

14 – 16,9 årsverk:

580 560 pr.år

598 092 pr. år

17 – 20,9 årsverk:

591 620 pr.år

609 486 pr. år

21 – 26,9 årsverk:

598 490 pr.år

616 564 pr. år

Årsverk > 27 :

606 110 pr.år

624 414 pr. år


LAST NED: Protokoll fra oppgjøret i Norlandia Preschool 26/8-2019.