Brudd i forhandlingene om pensjon for ansatte på sykehusene

FORHANDLINGSDELEGASJON: Lizzie Ruud Thorkildsen (i midten) ledet forhandlingene i Spekter på vegne av Delta og YS. Her sammen med assisterende forhandlingssjef Merete Norheim Morken (t.v.) og spesialrådgiver Mette Skare.
FORHANDLINGSDELEGASJON: Lizzie Ruud Thorkildsen (i midten) ledet forhandlingene i Spekter på vegne av Delta og YS. Her sammen med assisterende forhandlingssjef Merete Norheim Morken (t.v.) og spesialrådgiver Mette Skare.

Delta og Spekter lykkes ikke i å bli enige i årets lønnsoppgjør om pensjon fra første krone for ansatte ved sykehusene, og det er dermed brudd i forhandlingene. Oppgjøret går nå til mekling.

Det var YS- og LO-forbundene som valgte å bryte forhandlingene.

Ett av de mest sentrale kravene da forhandlingene startet var at alle i Spekter Helse skal bli innmeldt i den nye pensjonsordningen, uansett stillingsprosent.

«Organisasjonene ser ikke at diskriminering under eksisterende pensjonsordninger av ansatte som har en stilling mindre enn 20 prosent kan fortsette, og krever nedre grense for innmelding fjernet», het det i kravdokumentet som alle arbeidstakerorganisasjonene sto bak.

- Det er om lag 10.000 arbeidstakere i sykehusene i så små stillinger, hovedsakelig kvinner. Det er dypt urettferdig at disse ikke skal få være med i pensjonsordningen fra første time uansett stillingsprosent, sier Delta og YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Gjeldende regler i Spekter går også utover den dekningen ansatte i små stillinger har ved eventuelt uførhet og død.

Meklingsdato ikke bestemt

- Ny offentlig tjenestepensjon skal virke fra 1. januar 2020. Det er derfor på høy tid å avklare hvilke regler som skal gjelde for ansatte på sykehus. Dette får vi nå gjort i den kommende meklingen, sier Thorkildsen.

Tidspunkt for meklingen er ikke avklart. Dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen kan det bli streik. Medlemmer og tillitsvalgte i Delta vil få informasjon om mekling og konfliktberedskap.

Medlemmer som er omfattet av forhandlingene som nå går til mekling jobber i tariffområde 10, helseforetak med sykehusdrift.

For Delta handler dette om yrkesgrupper som helsefagarbeidere, helsesekretærer, ambulansearbeidere, kjøkkenpersonell, portører, renholdere, barnepleiere, audiografer og administrativt personell.

Last ned bruddprotokollen