Lønn og avtaler for ansatte i helseforetakene og Lovisenberg sykehus (Spekter - område 10 og 13)

Ansatte i helseforetakene og på Lovisenberg sykehus tilhører tariffområde Spekter. Lønns- og arbeidsvilkår reguleres i egen overenskomst for disse virksomhetene.

Tariffoppgjøret 2018

Framdrift:

Forhandlingsstart: 10. april
Innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger): 10. april
Sentrale forhandlinger for område 4 og 10 (A1-forhandlinger): 16. april.
Sentrale forhandlinger for område 4 og 10 (A2-forhandlinger): 14. mai.
B-delsforhandlinger på det enkelte helseforetak: Avsluttet
Avsluttende sentrale forhandlinger: Avsluttet

Tariffnotater (utdypende informasjon om resultatet):

Protokoller:

Krav

 

Mest for deg som er tillitsvalgt

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}