Lønn og avtaler for ansatte i sykehus (Spekter - område 10 og 13)

Ansatte i helseforetak med sykehusdrift og på Lovisenberg sykehus tilhører tariffområde Spekter. Lønns- og arbeidsvilkår reguleres i egen overenskomst for disse virksomhetene.

Lønn

Lokale forhandlinger

Partene blir i de sentrale A2-forhandlingene enige om hvorvidt det skal gjennomføres lokale forhandlinger. Ved lokale forhandlinger gjelder disse retningslinjene:

 

Tariffoppgjøret 2019

Forhandlingsstart: 2. april
Innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger): 2. april
Sentrale forhandlinger for område 10 og 13 (A1-forhandlinger): -
Sentrale forhandlinger for område 10 og 13 (A2-forhandlinger): -
B-delsforhandlinger på det enkelte helseforetak: -
Avsluttende sentrale forhandlinger: -
  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}