Spekter - alle områder

Spekter er arbeidsgiverforening for private og offentlige eide virksomheter som til sammen har over 200.000 ansatte. Spekter er delt inn i 10 ulike områder med ulike avtaler. Delta har medlemmer i seks forskjellige Spekter-områder.

Virksomhetene i Spekter er delt inn i egne overenskomstområder. Delta har medlemmer i følgende områder: 

NB! Områdeinndelingen ble endret i forbindelse med tariffoppgjøret 2018. Du lese mer om den nye områdeinndeling i protokollen fra forhandlingene (pdf).

Avtalestrukturen  i Spekter

 • Alle Deltas medlemmer er omfattet av hovedavtalen mellom YS Spekter og Spekter.
 • Alle Deltas medlemmer er omfattet av A-overenskomsten mellom YS Spekter og Spekter.

Område 10 - helseforetak med sykehusdrift og 13 - sykehus med driftsavtale

 • Deltas medlemmer i overenskomstområde 10 og 13 er i tillegg omfattet av A1-overenskomsten og  A2-overenskomsten mellom Delta og Spekter.
 • I tillegg forutsetter strukturen at det lokalt skal inngås en lokal virksomhetsvis B-overenskomst.

Øvrige områder

Deltas medlemmer i øvrige områder omfattes av de overenskomster som inngås for respektive overenskomstområde.

Lønnsoppgjøret 2018

Framdrift:

Forhandlingsstart innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger): 10. april

Virksomhetsvise forhandlinger: I perioden april-juni gjennomføres virksomhetsvise forhandlinger. Det endelige oppgjøret fastsettes i avsluttende fase 3-forhandlinger. 

Tariffnotater (utdypende informasjon om resultatet):

Protokoller:

  Krav

  Siste nytt fra tariffområde Spekter

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

  {{article.preface}}