Spekter - alle områder

Spekter er arbeidsgiverforening for offentlig og privat eide virksomheter som til sammen har over 220.000 ansatte. Spekter er delt inn i 13 ulike overenskomstområder.

Virksomhetene i Spekter er delt inn i egne overenskomstområder. Delta har medlemmer i 10 av de 13 områdene.  

Avtalestrukturen  i Spekter

  • Alle Deltas medlemmer er omfattet av hovedavtalen mellom YS Spekter og Spekter.
  • Alle Deltas medlemmer er omfattet av A-overenskomsten mellom YS Spekter og Spekter.
  • I tillegg inngås lokale tariffavtaler i hver virksomhet; lokale virksomhetsvise B-overenskomster.

Spesielt for område 10 - helseforetak med sykehusdrift, område 11 - øvrige helseforetak og område 13 - sykehus med driftsavtale

  • Deltas medlemmer i overenskomstområde 10 og 13 er i tillegg omfattet av A1-overenskomsten og  A2-overenskomsten mellom Delta og Spekter.
  • Deltas medlemmer i overenskomstområde 11 er omfattet av A1-overenskomsten.

Avtaler

Mellomoppgjøret 2019

Forhandlingsstart innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger): 2. april

A1-forhandlinger område 10, helseforetak 10. april

Virksomhetsvise forhandlinger

I perioden april-juni gjennomføres virksomhetsvise forhandlinger. Det endelige oppgjøret fastsettes i avsluttende fase 3-forhandlinger.

Frister

Samtlige områder unntatt 6, 10, 11 og 13: Overenskomstene skal være ferdigforhandlet innen fredag 3. mai klokken 15:00.

Område 6 - NRK:  Frist tirsdag 30. april kl. 15.00.

Område 11 - øvrige helseforetak: Frist 15. mai kl. 15.00.

Område 10 - helseforetak med sykehusdrift og område 13 - sykehus med driftsavtale:  A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser inkl. pensjon) 10. april - til mekling - og A2-forhandlinger (lønn) 10. mai.

Tariffoppgjøret 2018

I 2018 var det hovedtariffoppgjør.  Resultatet fra de innledende forhandlingene:

Siste nytt fra tariffområde Spekter

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}