Lønn og avtaler i virksomheter i SAMFO - arbeidsgiverforening for samvirkeforetak

SAMFO er arbeidsgiverforeningen for samvirkeforetak, for eksempel boligsamvirkene. Delta-medlemmer som arbeider i boligsamvirkene omfattes av tariffavtalen med SAMFO.

Delta ivaretar medlemmenes lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med Samfo som motpart.

I disse forhandlingene avtales det hvor store de sentrale lønnstilleggene skal bli og hvordan andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom o.s.v., skal være fremover.

Tariff 2017

{{article.preface}}