- Godt resultat for medlemmer i PBL-barnehager

Lønnsforhandlingene for Deltas medlemmer i PBL-barnehager er i mål. Her er forhandlingslederne Mette Henriksen Aas (Fagforbundet), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Trond Ellefsen (DElta) og Espen Rokkan (PBL).
Lønnsforhandlingene for Deltas medlemmer i PBL-barnehager er i mål. Her er forhandlingslederne Mette Henriksen Aas (Fagforbundet), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Trond Ellefsen (DElta) og Espen Rokkan (PBL).

Lønnsforhandlingene mellom Delta og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er i mål. Delta er godt fornøyd med resultatet som gir bedre uttelling for kompetanse og sikrer Deltas medlemmer økt kjøpekraft.

– Forhandlingene har vært konstruktive og vi er fornøyd med å komme i mål med et resultat som både gir bedre uttelling for kompetanse og sikrer Deltas medlemmer økt kjøpekraft, sier Deltas forhandlingsleder Trond Ellefsen.

Delta er opptatt av at kompetanse skal lønne seg. En satsing på fagarbeidere og økte tillegg for videreutdanning bidrar til at kompetanse lønner seg. Dette er viktig for at PBL-barnehagene skal sikre et godt barnehagetilbud.

Spørsmål?

Ta kontakt med din tillitsvalgt eller Delta Direkte tlf. 02125 / e-post direkte@delta.no.

Resultatet i korte trekk:

  • Alle får et lønnstillegg. Tilleggene varierer utfra hvilken stillingsgruppe du er i og hvor lang ansiennitet du har. Størrelsen på lønnstillegget finner du i vedlegget (PDF).
  • Minstelønnssatsene heves. Se de nye minstelønnssatsene i vedlegget (PDF)
  • Tilleggene for relevant tilleggs- eller videreutdanning øker. Videreutdanning tilsvarende 30 studiepoeng eller fagskole av halvt års varighet heves fra 8000 kroner til minst 10.000 kroner.
  • Tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng eller fagskole av ett års varighet heves til minimum 20. 000 pr. år. Det var tidligere 16.000 kroner.
  • Det økonomiske oppgjøret har en ramme på om lag 2,4 prosent, og er på nivå med kommunal sektor.
Spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen i Delta, Merete Norheim Morken, og 2. nestleder i Delta og forhandlingsleder Trond Ellefsen er fornøyd med resultatet i PBL-forhandlingene.
Spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen i Delta, Merete Norheim Morken, og 2. nestleder i Delta og forhandlingsleder Trond Ellefsen er fornøyd med resultatet i PBL-forhandlingene. Foto: Karl Haakon Sævold