Lønn og avtaler i PBL-barnehager

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er arbeidsgiverorganisasjon for vel 1900 barnehager med 29.000 ansatte. PBL har inngått tariffavtale med Delta. Denne avtalen gjelder for Deltas medlemmer som er ansatt i disse barnehagene.

Tariffavtalen regulere lønns- og arbeidsvilkår i barnehagene.

Deltas målsetting er at ansatte i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår minst på linje med deres kolleger i kommunale barnehager.

Lønnsoppgjøret 2018

Delta kom til enighet med PBL i årets lønnsoppgjør 10. september 2018.

Tariff 2017

Forhandlinger gjennomført:  23. mai 2017

Resultatet i korte trekk:

  • Alle får et lønnstillegg. Tilleggene varierer utfra hvilken stillingsgruppe du er i og hvor lang ansiennitet du har. Størrelsen på lønnstillegget finner du i vedlegget (PDF).
  • Minstelønnssatsene heves. Se de nye minstelønnssatsene i vedlegget (PDF)
  • Tilleggene for relevant tilleggs- eller videreutdanning øker. Videreutdanning tilsvarende 30 studiepoeng eller fagskole av halvt års varighet heves fra 8000 kroner til minst 10.000 kroner.
  • Tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng eller fagskole av ett års varighet heves til minimum 20. 000 pr. år. Det var tidligere 16.000 kroner.
  • Det økonomiske oppgjøret har en ramme på om lag 2,4 prosent, og er på nivå med kommunal sektor.

Protokoll 2017 (pdf)

Hvilken tariffavtale gjelder for min arbeidsplass?

Mest for deg som er tillitsvalgt

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}