Lønn og avtaler i PBL-barnehager

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er arbeidsgiverorganisasjon for vel 1900 barnehager med 29.000 ansatte. PBL har inngått tariffavtale med Delta. Denne avtalen gjelder for Deltas medlemmer som er ansatt i disse barnehagene.

Tariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i barnehagene.

Deltas målsetting er at ansatte i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår minst på linje med ansatte i kommunale barnehager.

Mest for deg som er tillitsvalgt

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}