Lønn og avtaler for ansatte i Oslo kommune

Delta ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med Oslo kommune.

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}