Lønn og avtaler for ansatte i Oslo kommune

Delta ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med Oslo kommune.

Oslo kommune er et eget tariffområde med egne avtaler.

I de årlige forhandlingene avtales størrelsen på lønnstilleggene for de ulike arbeidstakergruppene, samt andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom og lignende.

Avtaler

Tariff 2017

Forhandlingsstart: 
Frist: 30. april kl. 24.00

Tariffnotat

-

  Protokoll

  Krav

  -

  Tilbud

  -

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

  {{article.preface}}