Brudd i lønnsforhandlingene mellom YS og NHO

Nestleder Trond Ellefsen leder Deltas forhandlingsdelegasjon i årets NHO-oppgjør og er helt klar på at medlemmene må få en merkbar lønnsøkning i år.
Nestleder Trond Ellefsen leder Deltas forhandlingsdelegasjon i årets NHO-oppgjør og er helt klar på at medlemmene må få en merkbar lønnsøkning i år. Foto: Siv M. Bjelland

Torsdag kveld brøt YS og NHO forhandlingene i lønnsoppgjøret i privat sektor. Nå går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren.

I år er det mellomoppgjør og det betyr at det bare forhandles om penger, altså om lønnstillegg. Hvis partene ikke blir enige i mekling kan det bli streik. 

NHO-oppgjøret inneholder også det såkalte frontfaget som angir rammen som er retningsgivende for lønnsveksten i de øvrige tariffoppgjørene.

Størrelsen på tilleggene har vært det springende punkt i NHO-forhandlingene.

- Vi krever en betydelig reallønnsøkning i år. Partene har i fellesskap anslått prisstigningen til 2,2 prosent. Det betyr at vi må godt over 3 prosent for å oppnå en tilfredsstillende lønnsvekst. NHO har så langt ikke vært villig til å nærme seg et slikt tall, sier nesteleder i Delta, Trond Ellefsen, som er leder for Deltas forhandlingsdelegasjon.

- Det er skuffende at vi heller ikke denne gangen kan bli enige uten å få hjelp, sier Ellefsen.

YS har meldt plassoppsigelse

- Vi har ikke klart å komme til enighet med NHO i forhandlingene. Vi har derfor meldt plassoppsigelse for alle våre medlemmer som er omfattet av disse forhandlingene fra forbundene Parat, Negotia, YTF, Delta og SAFE. Nå går oppgjøret til mekling i slutten av måneden med meklingsfrist 31. mars kl. 24, sier forhandlingsleder for YS Privat, Vegard Einan.

YS kom til dette oppgjøret med et krav om betydelig reallønnsvekst, sammen med ekstra tillegg til lavtlønte arbeidstakere. 

- Vi er inne i en konjunkturoppgang, sysselsettingen øker, og arbeidsledigheten har sunket. Samtidig har den gjennomsnittlige reallønnen så og si ligget stille de siste fem årene. Derfor er det i år rom for at arbeidstakerne får en større del av verdiskapningen, sier Einan.

Teksten fortsetter under bildet

IMG_8768
YS PRIVAT VALGTE Å BRYTE: Spesialrådgiver Sveinung Berger (Delta), sektoransvarlig for YS Privat, Christopher Navelsaker og forhandlingsleder YS Privat, Vegard Einan (Parat). Foto: Siv M. Bjelland

- På tross av god dialog med motparten, opplevde vi ikke at NHO var villige til å imøtekomme oss på de viktigste kravene våre. Vi har varslet brudd i forhandlingene og setter nå vår lit til at Riksmekleren kan hjelpe oss til å komme frem til en løsning. Ingen av partene ønsker konflikt, men blir vi ikke enige innen fristen, kan det bli streik i privat sektor fra 1. april, sier forhandlingsleder for YS Privat, Vegard Einan.

Hvem forhandler vi for i NHO?

  • YS Privat har vedtatt at årets mellomoppgjør skal foregå samordnet. I YS organiserer Delta, Parat, Negotia, SAFE og Yrkestrafikkforbundet store grupper arbeidstakere i private virksomheter.
  • Forhandlinger mellom YS og NHO har foregått 13. og 14. mars. Meklingsdatoene er satt til: 30. - 31. mars. Hvis meklingen ikke fører fram kan det bli streik fra 1. april.
  • Delta organiserer medlemmer i NHO gjennom Utrykningsfartøyenes Forening (UFF) , Delta Luftfart , Ambulanseforbundet i Delta og Delta Energi .