Årets lønnsoppgjør har startet

FORHANDLERE: Nestleder Trond Ellefsen (til høyre) og spesialrådgiver på arbeidslivsavdelingen Sveinung Berger representerer Delta i årets forbundsvise oppgjør for medlemmer innenfor NHO-området. Privat sektor er først ute, og setter malen for årets lønnsoppgjør - etter det som kalles frontfagsmodellen.
FORHANDLERE: Nestleder Trond Ellefsen (til høyre) og spesialrådgiver på arbeidslivsavdelingen Sveinung Berger representerer Delta i årets forbundsvise oppgjør for medlemmer innenfor NHO-området. Privat sektor er først ute, og setter malen for årets lønnsoppgjør - etter det som kalles frontfagsmodellen. Foto: Siv M. Bjelland

Tirsdag 10. mars møtes partene i privat sektor, NHO-området, og med det er årets lønnsoppgjør i gang.

Frontfaget omfatter ca 37 000 medlemmer på hele arbeidstakersiden. I år er partene enige om at det skal forhandles forbudsvist. Det vil si at hvert forbund i privat sektor i YS forhandler hver for seg. Ikke siden 2016 har det vært forbudsvise lønnsoppgjør i NHO-området.

- Lønnsoppgjørene for medlemmene på våre områder i Delta vil bli avtalt med NHO etterhvert, sier nestleder i Delta, Trond Ellefsen, som er forhandlingsleder for Delta i NHO-forhandlingene.

- Forventer reallønnsvekst

- Vi har helt klart forventninger om reallønnsvekst i årets tarifforhandlinger. Selv om resulatet av lønnforhandlingene i frontfaget ikke er et absolutt "tak", vil våre øvrige tariffområder måtte skjele til fronfaget når man fremmer sine krav, sier Ellefsen.

- Målsettingen for lønnsutviklingen er å sørge for at medlemmene får sin rettmessige del av verdiskapningen i samfunnet, og styrker kjøpekraften, sier han. 

Kravene fra YS-P ved oppstarten i NHO

  • YS-P krever i likhet med Fellesforbundet i at årets oppgjør må over 3 prosent.
  • I tillegg til krav om reallønnsøkning vil det bli stilt krav om at arbeidsgivere må bidra økonomisk til et kompetansefond.

YS-P er i sine krav framlagt ved oppstarten 10. mars opptatt av at alle skal få reell mulighet til etter- og videreutdanning, der utdanningstilbudet må tilrettelegges med bidrag fra arbeidsgiver.

Kravet er at arbeidsgiver bidrar økonomisk til å opprette et kompetansefond. Her forutsetter YS-P en tre-parts løsning, der også myndighetene bidrar med penger.

Deltas medlemmer i NHO-området

Delta er part i avtaler i tre tariffområder i NHO:

  1. Ambulansearbeidere på ambulansestasjoner organisert i NHO gjennom Ambulanseforbundet i Delta
  2. Utrykningsfartøyenes Forening (UFF)
  3. Flyplassansatte ved Haugesund og Stord lufthavn organisert gjennom Delta Luftfart

I tillegg har Delta medlemmer som er omfattet av Funksjonæravtalen (avtale nr. 208) og medlemmer som er omfattet av Avtale for barnevern og rehabilitering (avtale nr. 536).

Privat sektor i YS

Tirsdag 10. mars er det partene innen industrioverenskomsten som møtes. Innenfor YS sektor privat er det forbundene Parat og Safe som har medlemmer her innenfor dette tariffområdet. Det er Parat som representerer YS i forhandlingene om industrioverenskomsten.

Framdriften i forhandlingene

Forhandlingene vil pågå fram til tirsdag 17. mars. Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling med frist for å komme til enighet 31. mars klokken 24.00. Blir det ikke enighet i meklingen er det fare for streik fra 1. april.

Hva er frontfaget?

Frontfagsmodellen tar utgangspunkt i at norsk økonomi på lang sikt er tjent med at lønnsveksten holdes innenfor rammene som konkurranseutsatt industri (frontfagene) kan tåle. Det er enighet om at NHO, LO og YS forhandler først og at resultatet blir veiledende for de etterfølgende tariffoppgjørene.