Lønnsoppgjøret 2019

Årets tariffoppgjøret er et mellomoppgjør. Det betyr at vi i utgangspunktet kun forhandler om lønnstillegg, ikke andre bestemmelser i tariffavtalen som arbeidstid eller lignende.

Etter noen år med liten reallønnsvekst, er Deltas mål for lønnsoppgjøret 2019 at medlemmene får lønnstillegg som gir betydelig reallønnsvekst. 

Hva skjer i Delta i et mellomoppgjør?

Delta er part i 27 sentrale tariffavtaler og skal forhandle for medlemmene i alle disse tariffområdene.

Deltas krav til de sentrale forhandlingene lages av forhandlingsutvalgene for de ulike tariffområdene. Kravene tar utgangspunkt i 

  • den økonomiske situasjonen i Norge,
  • tall fra teknisk beregningsutvalg
  • tariffpolitiske retningslinjer som er vedtatt av Deltas representantskap
  • og resultater fra spørreundersøkelsene om tariff som ble sendt ut til alle medlemmer i forkant av fjorårets lønnsoppgjør.

Kravene vedtas som hovedregel i Deltas hovedstyre.

Hvem forhandler og når?

Lønnsoppgjøret starter med sentrale forhandlinger mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i de ulike tariffområdene.

I disse forhandlingene blir det avklart om lønnsoppgjøret skal følges opp med lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. I noen områder forhandles all lønn i sentrale forhandlinger, mens andre steder forhandles det meste av lønna lokalt.

Forhandlingene i NHO startet allerede 11. mars. For områdene KS, Stat og Oslo kommune er fristen for gjennomføring av lønnsoppgjøret 30. april. For de andre områdene (blant annet Spekter, Virke, PBL og FUS) avtales dato for forhandlingene særskilt.

Hvordan foregår forhandlingene?

Forhandlingen starter med at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden utveksler krav, som regel i form av kravdokumenter. Forhandlingene kan strekke seg over flere dager og uker med utveksling av justerte krav og tilbud. Når forhandlingsdelegasjonene er enige, skjer den endelige godkjenningen i Deltas hovedstyre.

Så snart resultatet er klart, sendes det ut nyhetsbrev til medlemmene.

Les også:

Forhandlingsdatoer

NHO (Frontfaget): 14. mars: Brudd i forhandlingene. 1. april: Enighet i meklingen.

Virke: 3. og 4. april. Disse forhandlingene omfatter ikke HUK-avtalene

Spekter: Innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger): 2. april.

KS: Oppstart 11. april. Enighet i forhandlingene 1. mai.

Staten: Start 23. april. Brudd i forhandlingene 30. april. Meklingsfrist: 23. mai kl 24:00.

Oslo kommune: Start 25. april. Enighet i forhandlingene 1. mai.

Spekter Helse: A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser inkl. pensjon) 10. april og A2-forhandlinger (lønn) 10. mai. 10. april: Brudd i A1-forhandlinger område 10, helseforetak. Streik 29.05 - 23.06. Resultatet av årets tariffoppgjør skal avgjøres av rikslønnsnemnda. Det vil skje i løpet av høsten, tidspunktet er ikke avklart. 

KS bedrift - Bedriftsavtalen: 14. og 15. mai

KS bedrift - Energiavtalene: 20. og 21. mai

KA: 18. og 19. juni

Virke/HUK: 20. og 21. juni

PBL: 26. august

Finn din tariffavtale

Er du usikker på hvilken avtale som gjelder for din arbeidsplass? Logg inn, og sjekk på «Min profil».

Du kan også kontakte Delta Direkte på tlf. 02125 eller direkte@delta.no

Siste nytt

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}