Hva skjer i lønnsoppgjøret 2020?

Hva skjer i lønnsoppgjøret 2020?

På grunn av korona-pandemien er lønnsoppgjørene utsatt til høsten 2020. Mer info om datoer kommer.

I 2020 er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtaler og overenskomster. Det er dermed mer enn lønn det forhandles om.

Hva skjer i Delta i et lønnsoppgjør?

Delta er part i nærmere 30 sentrale tariffavtaler og skal forhandle for medlemmene i alle disse tariffområdene.

Deltas krav til de sentrale forhandlingene lages av forhandlingsutvalgene for de ulike tariffområdene. Kravene tar utgangspunkt i 

Kravene vedtas som hovedregel i Deltas hovedstyre.

Hvem forhandler og når?

Lønnsoppgjøret starter med sentrale forhandlinger mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i de ulike tariffområdene.

I disse forhandlingene blir det avklart om lønnsoppgjøret skal følges opp med lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. I noen områder forhandles all lønn i sentrale forhandlinger, mens andre steder forhandles det meste av lønna lokalt.

Hvordan foregår forhandlingene?

Forhandlingen starter med at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden utveksler krav, som regel i form av kravdokumenter. Forhandlingene kan strekke seg over flere dager og uker med utveksling av justerte krav og tilbud. Når forhandlingsdelegasjonene er enige, skjer den endelige godkjenningen i Deltas hovedstyre.

Så snart resultatet er klart, sender Delta ut informasjon til medlemmene som er omfattet av avtalen.

Hva skjer dersom partene ikke blir enige i forhandinger?

Dersom partene ikke blir enig i forhandlingene innen fristen, brytes forhandlingene, og lønnsoppgjøret går til mekling. Det betyr at Riksmekleren skal forsøke å finne en løsning som partene kan akseptere.

Les også:

Forhandlingsdatoer

På grunn av korona-pandemien er lønnsoppgjørene utsatt til høsten 2020. Mer info om datoer kommer.

NHO (Frontfaget)

Oppstart: 3. august
Frist: 

Spekter - innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger)

Oppstart:
Frist: 

KS
Dagens hovedtariffavtale og særavtaler i KS-området er prolongert til 15.9.

Oppstart:
Frist: 

Staten

Oppstart:
Frist: 

Oslo kommune

Oppstart:
​​​​​​​Frist: 

Spekter Helse

A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser inkl. pensjon):
A2-forhandlinger (lønn):

KS bedrift - Bedriftsavtalen

Oppstart:
​​​​​​​Frist: 

KS bedrift - Energiavtalene

Oppstart:
​​​​​​​Frist: 

PBL

Oppstart:
​​​​​​​Frist: 

FUS: 

Oppstart:
​​​​​​​Frist: 

KA

Oppstart:
​​​​​​​Frist: 

Virke:

Oppstart:
Frist:

Virke/HUK (Helse, utdanning og kultur)

Oppstart:
​​​​​​​Frist: 
​​​​​​​

Finn din tariffavtale

Er du usikker på hvilken avtale som gjelder for din arbeidsplass?

YS om hovedoppgjøret 2020

Last ned:

Siste saker

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}