Hva skjer i lønnsoppgjøret 2020?

Hva skjer i lønnsoppgjøret 2020?

I 2020 er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtaler og overenskomster. Det er dermed mer enn lønn det forhandles om.

Viktige datoer

Uke 8:  Tallene for lønnsoppgjøret i fjor blir lagt fram i en rapport fra Teknisk beregningsutvalg (TBU). Rapporten gir oversikt over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen og utviklingen i konkurranseevnen. Disse tallene er et viktig utgangspunkt for årets lønnsforforhandlinger.

10. mars: NHO-forhandlingene starter. Resultatet i NHO-oppgjøret er veiledende for de etterfølgende tariffoppgjørene, og omtales ofte som frontfaget.

1. april: Forhandlingsstart for kommuneoppgjøret (tariffområde KS)

2. april: Forhandlingene mellom YS Spekter og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter starter. Dette kalles de innledende Spekter A-forhandlingene.

15. april:  Forhandlingene for statsansatte starter.

30. april klokka 24: Forhandlingsfrist for lønnsoppgjørene for kommuneansatte (KS og Oslo kommune) og statsansatte.

Hva skjer i Delta i et lønnsoppgjør?

Delta er part i nærmere 30 sentrale tariffavtaler og skal forhandle for medlemmene i alle disse tariffområdene.

Deltas krav til de sentrale forhandlingene lages av forhandlingsutvalgene for de ulike tariffområdene. Kravene tar utgangspunkt i 

Kravene vedtas som hovedregel i Deltas hovedstyre.

Hvem forhandler og når?

Lønnsoppgjøret starter med sentrale forhandlinger mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i de ulike tariffområdene.

I disse forhandlingene blir det avklart om lønnsoppgjøret skal følges opp med lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. I noen områder forhandles all lønn i sentrale forhandlinger, mens andre steder forhandles det meste av lønna lokalt.

Hvordan foregår forhandlingene?

Forhandlingen starter med at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden utveksler krav, som regel i form av kravdokumenter. Forhandlingene kan strekke seg over flere dager og uker med utveksling av justerte krav og tilbud. Når forhandlingsdelegasjonene er enige, skjer den endelige godkjenningen i Deltas hovedstyre.

Så snart resultatet er klart, sender Delta ut informasjon til medlemmene som er omfattet av avtalen.

Hva skjer dersom partene ikke blir enige i forhandinger?

Dersom partene ikke blir enig i forhandlingene innen fristen, brytes forhandlingene, og lønnsoppgjøret går til mekling. Det betyr at Riksmekleren skal forsøke å finne en løsning som partene kan akseptere.

Les også:

Forhandlingsdatoer

NHO (Frontfaget)

Oppstart: 10. mars
Frist: 17. mars

Spekter - innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger)

Oppstart: 2. april
Frist: 

KS

Oppstart: 1. april
Frist: 30. april kl. 24:00

Staten

Oppstart: 15. april
​​​​​​​Frist: 30. april kl. 24:00

Oslo kommune

Oppstart:
​​​​​​​Frist: 
30. april kl. 24:00

Spekter Helse

A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser inkl. pensjon):
A2-forhandlinger (lønn):

KS bedrift - Bedriftsavtalen

Oppstart: 12. mai
​​​​​​​Frist: 13. mai

KS bedrift - Energiavtalene

Oppstart: 27. mai
​​​​​​​Frist: 28. mai

PBL

Oppstart: 15. juni
​​​​​​​Frist: 

FUS: 

Oppstart: 26. juni
​​​​​​​Frist: 

KA

Oppstart:
​​​​​​​Frist: 

Virke:

Oppstart:
Frist:

Virke/HUK (Helse, utdanning og kultur)

Oppstart:
​​​​​​​Frist: 
​​​​​​​

Finn din tariffavtale

Er du usikker på hvilken avtale som gjelder for din arbeidsplass?

YS om hovedoppgjøret 2020

Last ned:

Siste saker

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}