Lønn og avtaler i KS Bedrift

Delta ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med KS Bedrift som motpart.

I disse forhandlingene avtales sentrale lønnstillegg og andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom osv.

Hva er KS Bedrift?

KS Bedrift er en interesseorganisasjon for bedrifter og virksomheter i offentlig sektor. KS Bedrift organiserer nærmere 500 kommunalt eide bedrifter og virksomheter i en rekke bransjer, bl.a. energi, avfall, vann og avløp, havn, revisjon og brann/redning.

Hvem har tariffavtale med KS Bedrift?

Medlemmene i KS Bedrift kan deles inn i tre tariffområder:

  • Bedriftsmedlemmer som følger Hovedtariffavtalen for kommunal sektor og del C i hovedavtalen.
  • Konkurranseutsatte bedrifter som følger "Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter" og del C i hovedavtalen.
  • Energibedrifter som har sin egen hovedtariffavtale ("energiavtalen") og del C i hovedavtalen.

Delta har partsforhold i både hovedtariffavtalen for kommunesektoren, hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter, energiavtalen og hovedavtalen del C.

Lønnsoppgjøret 2019

Konkurranseutsatte bedrifter:

Energiavtale 1

Tariff 2017 - Konkurranseutsatte bedrifter

Tariff 2016

Konkurranseutsatte bedrifter

Det er brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale for konkurranseutsatte Bedrifter. Mekling 2.-3. november

Tariffnotat:

Krav:

Riksmeklerens møtebok:

Energiavtale I

Partene kom til enighet om et resultat tirsdag 8. november etter en streik som varte fra 23. september.

Tariffnotat:

Krav:

Riksmeklerens møtebok:

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}