Lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området)

Ansatte i kommuner og fylkeskommuner hører til tariffområdet KS. Unntaket er Oslo, som er et eget tariffområde. Avtalene gjelder også for en rekke kommunale foretak og bedrifter.

Lønn

Lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger foregår vanligvis om høsten. Har du spørsmål, ta kontakt med din tillitsvalgt. 

Kravskjema for lokale forhandlinger 2017

Tillitsvalgte kan logge inn og laste ned skjema.

Mest for deg som er tillitsvalgt

Aktuelle tariffnotater:

Arkiv

Lønnsstatistikk

  • Lønnsstatistikk 2017 (pdf)
    I denne rapporten finner du lønnsstatistikk for stillinger omfattet av hovedtariffavtalen for KS-sektoren, og lønnsstatistikk for stillinger omfattet av hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. Aktuell ved lokale forhandlinger kap. 3, 4 og 5. Rapporten er fra Teknisk Beregnings- og Statistikkutvalg for Kommunesektoren
  • Lønnsstatistikk 2016 (pdf)
  • Lønnsstatistikk 2015 (pdf)
  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}