Når andre på din arbeidsplass er i streik

Når en streik rammer din arbeidsplass, kan du oppleve at du ikke er tatt ut, men at dine kolleger streiker. Hva skal du gjøre da?

Det kan være enten fordi Delta ikke har tatt ut alle medlemmer på en arbeidsplass, eller fordi andre forbund har tatt ut sine medlemmer i streik, men ikke Delta.

Når Delta er i streik, er det viktig å huske på at Deltas medlemmer som går ut i streik gjør det på vegne av alle medlemmer i tariffområdet. Medlemmer som ikke er tatt ut i streik har en meget viktig oppgave i å støtte de streikende.

Det er arbeidsgivers ansvar å organisere arbeidet på streikerammede arbeidsplasser slik at andre ansatte ikke på noen måte kommer i ”konflikt” med streikerammet arbeid i sin arbeidsutførelse.

Hva gjør du når andre på din arbeidsplass er i streik, men ikke du?

  • Deltas medlemmer som ikke er tatt ut i streik, skal møte på jobb som normalt.
  • Du skal kun utføre de arbeidsoppgaver som normalt hører til stillingen. Arbeidsoppgavene skal verken bli utvidet eller innskrenket av at Delta eller andre forbund streiker.
  • Dersom du blir beordret av arbeidsgiver til å gjøre arbeidsoppgaver som du normalt ikke utfører, tar du kontakt med din tillitsvalgt eller ditt servicesenter i Delta for råd.
  • Dersom det ikke er tid til å kontakte Delta, utfører du oppgaven, men tar det opp med Delta eller lokal streikekomité i etterkant.
  • Det er viktig å vise respekt og lojalitet overfor andre organisasjoner dersom de er i streik på din arbeidsplass.

Varsel om permittering

Dersom arbeidsgiver varsler om permittering av Deltas medlemmer fordi driften helt eller delvis innstilles midlertidig, må du umiddelbart ta kontakt med ditt lokale servicesenter i Delta.

Følg med på utviklingen